21 mars 2019
onsdag, 15 augusti 2018 18:00

Robust tillväxt för CLS Holdings

Skrivet av 
alt
Henry Klotz, arbetande ordförande i CLS Holdings.

 

CLS Holdings, med en portfölj om 1,9 miljarder pund, fortsatte att leverera starka siffror grundade på en stark och disciplinerad tillväxt under årets första sex månader. Under perioden sålde bolaget fem fastigheter, bland annat Vauxhall Square i London, med en vinst om 26,2 MGBP, och köpte fastigheter för 69,3 MGBP i England och Frankrike till en genomsnittlig avkastning om 5,8 procent. Substansvärdet (EPRA net asset value) ökade under perioden med 3,0 procent till 294,7 pence, medan vinsten per aktie steg med 15,1 procent till 6,1 pence. Resultatet före skatt sjönk till följd av försäljningen av Vauxhall Square till 64,9 MGBP (119,4). Utdelningen ökas med 7,3 procent till 2,20 pence per aktie och utbetalas den 28 september.

 

– Styrkan i våra resultat för första halvåret understryker fördelarna med vår geografiska diversifiering i Europas tre största ekonomier: Storbritannien, Tyskland och Frankrike. Under perioden har koncernen skapat underliggande vinst- och värderingsvinster i alla regioner där vi är verksamma, vilket har resulterat i en stabil substansvärdetillväxt, säger Henry Klotz, arbetande ordförande i CLS Holdings.

 

Han fortsätter:

–Vi har lokalt etablerade ledningsgrupper och är väl positionerade för att förbättra och växa vår verksamhet. Med vår beprövade strategi att äga och förvalta högavkastande kontorsfastigheter över våra tre kärnmarknader och vår progressiva utdelningspolitik är jag övertygad om att vi fortsätter att leverera värde för våra aktieägare.

 

Under perioden fortsatte även CLS sitt ständigt pågående arbete med att sänka finansieringskostnaderna. Överenskommelser träffades för nya respektive refinansierade lån om 111,6 MGBP, varav 91,6 MGBP till en genomsnittlig fast ränta om 2,20 procent.

 

Per den 31 juli var den genomsnittliga räntekostnaden för bolagets lån 2,42 procent (2,51 den 31 december 2017). Av den totala låneportföljen hade 79 procent (74) fast ränta. LE