21 mars 2019
fredag, 10 augusti 2018 11:48

HEBA ökade förvaltningsresultatet med 24 procent

Skrivet av 
alt
Patrik Emanuelsson, vd för HEBA Fastighets AB.

 

Det går bra för HEBA. Bolagets hyresintäkter steg för första halvåret till 185,9 Mkr (160,5) på grund av ett större fastighetsbestånd. Under perioden ökade bolaget den uthyrningsbara arean till 250.000 kvm (232.000), vilket innebar att värdet på förvaltningsfastigheterna steg till 9.066 Mkr (7.829).

 

I juni tecknade HEBA ett avtal om förvärv av en fastighet i Täby Park för 449 Mkr. Säljare var Skanska. Affären inkluderar uppförande av fyra hyreshus med sammanlagt 142 lägenheter. I slutet av juni tecknade HEBA även ett avtal med Wästbygg om förvärv av ungdomsbostäder i Hökarängen. Affären om 140 Mkr genomförs som en så kallad forward funding affär. Den planerade byggnationen i Hökarängen består av totalt 85 lägenheter och omfattar totalt 3.072 kvm bostadsarea. Projektet färdigställs under våren 2020.

 

Under perioden ökade hyresintäkterna till 185,9 (160,5) Mkr. Förvaltningsresultatet steg till 79,6 Mkr (64,3) Mkr. Orsaken till det förbättrade förvaltningsresultatet berodde i huvudsak på förändringar i fastighetsbeståndet, bland annat med förvärv av färdigställd nyproduktion i Flemingsbergsdalen den 1 sep­tember 2017 samt förvärv av ett äldreboende i Täby den 1 december 2017. Värdeförändring av förvaltningsfastigheter och räntederivat uppgick till 73,7 (134,6) Mkr.

 

Resultat efter skatt steg till 198,5 (155,7) Mkr, motsvarande 4,81 kr/aktie (3,77).

 

I balansen steg värdet på fastigheterna till 9.066 Mkr (7.829) samtidigt som de totala skulderna ökade till 4.689 Mkr (3.809), vilka finansierades till en sänkt medelränta om 1,6 procent (1,9). Det innebar att det egna kapitalet ökade till 4.417 Mkr (4.081). Soliditeten minskade till 48,5 procent (51,7) med en räntetäckningsgrad som stärktes till 3,8 gånger (3,7).

 

I en kommentar till halvårsrapporten säger vd Patrik Emanuelsson:

– I en tid då bostadsrättsmarknaden är mycket osäker, är efterfrågan på hyresrätter och hyresfastigheter mycket hög. Det är vår förhoppning att vi under hösten kan erhålla några nya markanvisningar, antingen egna eller genom samarbetsprojekt. Hösten för HEBA ser spännande ut.

 

Under hösten har HEBA för avsikt att lansera ett företagscertifikatprogram med ett rambelopp 2 Mdr kr.

– Certifikatprogrammet är ett bra komplement till HEBA:s finansieringskällor och en naturlig del av den fortsatta tillväxten genom förvärv och nyproduktion, säger vd Patrik Emanuelsson.