19 mars 2019
måndag, 16 juli 2018 04:57

Diös och NP3 gör bytesaffär i Gävle

Skrivet av 
alt
Kunskapsskolan är en hyresgäst i Alderholmen.

 

Diös och NP3 gör en bytesaffär i Gävle. Syftet är att ytterligare stärka närvaron i respektive geografiska fokusområden. Diös köper 5 centrala samhällsfastigheter av NP3 och NP3 köper 13 industri- och bygghandelsfastigheter av Diös. Tillträde sker per den 3 september 2018.

 

De 5 samhällsfastigheterna Diös förvärvar motsvarar en total uthyrningsbar yta om 17.000 kvm, där den största fastigheten är en projektfastighet i närheten av Alderholmen, vilken kommer inrymma ett nytt kontor för Trafikverket. Tillträdet avseende den fastigheten sker under kvartal 1 är 2019. Övriga hyresgäster är Migrationsverket och två friskolor. Fastighetsvärdet uppgår till 300 Mkr.

 

De 13 industri- och handelsfastigheter som NP3 förvärvar motsvarar en uthyrningsbar yta om cirka 80.000 kvm i områdena Näringen och Sörby Urfjäll. De största hyresgästerna är Ahlsells, Trelleborg och Swedol. Fastighetsvärdet uppgår till 345 Mkr, vilket ligger i linje med Diös senaste värdering.

 

Transaktionerna sker i bolagsform och kommer att redovisas under tredje kvartalet 2018.

 

– Vår strategi är stadsutveckling med inriktning på att fokusera vårt bestånd mot centrumnära fastigheter. Köpet stärker vår närvaro i centrala Gävle och våra möjligheter till att utveckla centrum och vårt hyresgästerbjudande. Förvärvet medför också ett stabilt kassaflöde och långsiktiga hyresgästrelationer, säger Lars-Göran Dahl, chef affärsutveckling, Diös Fastigheter

 

– Vi ökar vår avkastning och ser stor potential i de industrifastigheter vi förvärvar. Med köpet kompletterar vi våra befintliga fastigheter och vårt affärsområde växer med 60.000 kvm, säger Andreas Nelvig, vd för NP3 Fastigheter.