18 januari 2020
måndag, 16 juli 2018 04:50

Humlegårdens vinst steg till 1.349 Mkr

Skrivet av 
alt
Anneli Jansson, vd för Humlegården Fastigheter.

 

Under första halvåret ökade Humlegården Fastigheter hyresintäkterna till 599 Mkr (523), en ökning med 14 procent. Uthyrningsgraden blev oförändrat 94 procent, jämfört årsskiftet.

 

Under perioden steg driftöverskottet med 17 procent till 434 Mkr (373). I jämförbart bestånd ökade driftöverskottet med 6 procent. Ökningen beror främst på högre hyresnivåer. Överskottsgraden stärktes till 73 procent (71).

 

Orealiserade värdeförändringar på fastigheter steg till 1.244 Mkr (1.067), vilket var en ökning med 6 procent i förhållande till fastighetsvärdet vid årsskiftet.

 

Förvaltningsresultatet ökade med 42 procent och uppgick till 324 Mkr (229), vilket resulterade i att resultat efter skatt steg till 1.349 Mkr (1.048).

 

Marknadsvärdet på fastigheterna ökade till 23.706 Mkr, en ökning med 1,7 Mdr kr jämfört med årsskiftet.

 

I rapporten säger Humlegården att den starka konjunkturen i Stockholm fortsätter med stigande hyror och stor efterfrågan på kontor som följd. Uthyrningsmålen för det första halvåret har överträffats och flera omförhandlingar har ägt rum. Bland de nytillkomna kunderna återfinns Nordnet Bank, som etablerat sitt huvudkontor i lokaler om 7.200 kvm i fastigheten Dykaren 10 på Kungsholmen. Byggnaden har anor från 1890-talet. Inflyttningen ägde rum i mars, efter en omfattande restaurering där fastighetens industrikaraktär återskapats.

 

Under perioden emitterades ytterligare 1.100 Mkr i gröna obligationer med en löptid om tre år under bolagets MTN-program. Humlegården har även valt att höja rambeloppet till 7.000 Mkr. Ambitionen är att all finansiering skall vara grön inom ett par år.
 

– Vår förändrade affärsmodell med fokus på löpande avkastning samt vår starka balansräkning gör att Humlegården är väl positionerat framåt för att kunna ta tillvara på de möjligheter som uppstår, oavsett hur marknaden utvecklas. När vi summerar årets sex första månader visar det på en mycket bra start. Det är resultatet av en tydlig inriktning och hårt arbete från våra medarbetare, säger Anneli Jansson, vd för Humlegården Fastigheter. LE