19 november 2019
måndag, 16 juli 2018 04:42

Tobin sålde endast 18 bostäder

Skrivet av 
alt
Erik Karlin, vd  för Tobin Properties.

 

Under första halvåret sålde Tobin Properties bostäder till ett värde om 62 Mkr (1.064). Rörelseresultatet uppgick till 3,2 Mkr (45,7), vilket gav ett resultat efter skatt om –7,0 Mkr (40,2).

 

Antalet bostäder sålda på bindande avtal under första halvåret sjönk kraftigt till 18 (227).

 

Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 0 (268). Antalet bostäder i pågående produktion minskade till 493 (674).

 

I balansen redovisar Tobin ställning från 2018-03-31 där värdet på anläggningstillgångarna ökade till 837,3 Mkr (833,4) medan värdet på omsättningstillgångarna steg till 1.993,7 Mkr (1.882,0). De långfristiga skulderna sjönk till 951,0 Mkr (1.058,9) medan de kortfristiga skulderna steg till 178,8 Mkr (136,8). Det innebar att det egna kapitalet ökade under Q1 till 416,2 Mkr (318,3)

 

Bolagets tidigare prognos om en rörelsevinst om 250 Mkr för helåret 2018 justerades till 75–125 Mkr.

 

I en kommentar till rapporten säger vd Erik Karlin:
– Vi planerar att starta en mer aktiv marknadsbearbetning under innevarande kvartal och under hösten, om marknaden tillåter, påbörja försäljning av projekt i Nacka Strand, Tyresö och Täby. Summerat har vi en portfölj med hög kvalitet och rimliga ingångsvärden även i dagens marknad. Vi fortsätter att arbeta aktivt med satsning på att utveckla hyresrättsbostäder liksom den långsiktiga ambitionen att även ta oss an större projekt – i linje med strategin att utveckla hela kvarter. LE