19 mars 2019
måndag, 16 juli 2018 04:13

Kraftigt minskad försäljning för JM

Skrivet av 
alt
Johan Skoglund, vd för JM.

 

JM märker av den svaga marknaden för nyproduktion. Under första halvåret minskade bolaget antalet sålda bostäder i form av tecknade kontrakt till till 1.099 (1.735). Andelen sålda eller bokade bostäder i förhållande till pågående produktion uppgår till 58 procent (75), där spannet om 60-65 procent bedöms som normal nivå. Antalet sålde bostäder i JM Bostad Stockholm rasade till 342 (742), medan det minskade antalet sålda bostäder i JM Bostad Riks 451 (669) och i JM Utland 306 (324) blev mindre dramatiska.


Totalt ökade JM antalet bostäder i pågående produktion till 7.841 (7.641)  Det innebar att intäkterna för JM minskade till 8.179 Mkr (8.644) och med ett rörelseresultat som minskade till 1.032 Mkr (1.188). Rörelsemarginalen sjönk till 12,6 procent (13,7). Den minskade försäljningen innebar att resultatet för halvåret sjönk till 766 Mkr (1.177).

 

I balansen ökade tillgångarna till 16.643 Mkr (13.853) medan de långfristiga skulderna steg till 3.791 Mkr (2.744) liksom de kortfristiga skulderna, vilka ökade till 6.567 Mkr (5.728). Det innebar att soliditeten minskade till 38 procent (39).

 

I en kommentar till rapporten säger vd Johan Skoglund:
– Bostadsmarknaden i Stockholm har varit fortsatt avvaktande men viss stabilisering har skett under det andra kvartalet. Den avvaktande marknaden gäller särskilt för nyproduktion av bostäder med lång tid till inflyttning. Kundernas benägenhet att teckna kontrakt tidigt har dock ökat något under kvartalet. Lägre försäljning och lägre antal produktionsstartade bostäder i Stockholm minskade den pågående produktionsvolymen under första halvåret. Vi planerar för fler produktionsstarter under andra halvåret förutsatt en fortsatt stabilisering av bostadsmarknaden och stabila planprocesser. Produktionsstartade bostäder i Stockholm under andra kvartalet stöds av en normal bokningsnivå där lönsamheten är fortsatt god i pågående produktionsvolym. Bostadsverksamheten i övriga Sverige uppvisar en god lönsamhetsnivå, i en huvudsakligen stabil marknad, dock med något långsammare försäljningstakt. SF