22 april 2019
fredag, 06 juli 2018 15:05

Rekordresultat om 6 Mdr kr för Fabege

Skrivet av 
alt
Christian Hermelin, vd för Fabege.

 

För första halvåret presterade Fabege ett rekordresultat med 5.976 Mkr före skatt (2.591) och med 5.175 Mkr (2.001) efter skatt. Hyresintäkterna ökade under halvåret till 1.237 Mkr (1.108), med ett driftsöverskott som steg till 908 Mkr (705). Den ekonomiska uthyrningsgraden stärktes till 95 procent (94). Det innebar att förvaltningsresultatet ökade med 27 procent till 572 Mkr (449). I vinstresultatet ingick realiserade värdeförändringar med 572 Mkr (449) och orealiserade värdeförändringar på fastigheter, vilka steg starkt till 5.278 Mkr (1.989).

 

Fabege är en av de mest lönsamma fastighetsutvecklarna. I en kommentar till rapporten säger Christian Hermelin, vd:

– Vår projektverksamhet är idag mycket lönsam. Under den senaste femårsperioden har projektverksamheten i snitt skapat en avkastning på investerat kapital på över femtio procent. Det känns därför rätt att kommunicera att vår målsättning är att i fortsättningen nå en avkastning på investerat kapital om minst femtio procent över en konjunkturcykel. Vi ökar också vår ambition till att investera minst 2,5 Mdr kr per år de närmaste åren.

 

Under perioden uppgick Fabeges investeringar till 1.568 Mkr (1.459) i befintliga fastigheter och projekt, varav 1.311 Mkr (1.204) avsåg investeringar i projekt- och förädlingsfastigheter.

 

Avkastningen på investerat kapital i projektportföljen uppgick till 121 procent. Investerat kapital i förvaltningsportföljen steg till 257 Mkr (254).

 

Vid periodens slut steg värdet på Fabeges fastighetsportfölj till 63.391 Mkr (52.464), varav marknadsvärdet på bolagets 60 förvaltningsfastigheter var 52.027 Mkr, omfattande 1,02 miljoner kvm.

 

Värdet på bolagets 8 förädlingsfastigheter var 3.732 Mkr, omfattande 0,1 miljoner kvm, medan bolagets 20 mark- och projektfastigheter var 7.632 Mkr, omfattande 24.000 kvm.

 

Bolagets räntebärande skulder steg till 24.947 Mkr (23.886) samtidigt som derivatskulden minskade till 254 Mkr (402). Det innebar att det egna kapitalet ökade till 32.443 Mkr (24.936).

 

Soliditeten ökade till 50 procent (45) med en räntetäckningsgrad som steg till 3,4 gånger (3,0).

 

Det starka resultatet medförde att aktien steg med 9,6 procent till 119,70 kr. SF