19 mars 2019
onsdag, 04 juli 2018 14:37

Willhem förstärker med Karin Telldén

Skrivet av 
alt

                                                                                                                           

Willhem förstärker organisationen inför kommande satsningar inom nyproduktion. Karin Telldén (bilden) har rekryterats till tjänsten som projektutvecklare tidiga skeden. Hon har tidigare arbetat som stadsplanerare och planarkitekt i drygt tio år, varav de senaste fyra åren på stadsbyggnadskontoret i Göteborg.

 

I rollen som projektutvecklare tidiga skeden hos Willhem ska hon ansvara för exploateringsprojekt från idé fram till genomförandefas.

 

– Vi befinner oss i ett spännande skede med många nyproduktionsprojekt med hyresrätter som nu är i idéfas. Karins kompetens och erfarenhet kompletterar vår organisation på ett mycket bra sätt och kommer att bli en stor tillgång, säger Rikard Norström, nyproduktionschef på Willhem.