21 mars 2019
torsdag, 21 juni 2018 10:11

Heimstaden i avtal om 9,6 Mdr med Magnolia

Skrivet av 
alt
Patrik Hall, vd för Heimstaden, och Fredrik Lidjan, vd för Magnolia Bostad.


Heimstaden och Magnolia Bostad har tecknat ett ramavtal vilket innebär att Heimstaden kommer att köpa 14 bostadsprojekt med totalt cirka 5.300 lägenheter i Storstockholm och Öresundsregionen. Bostadsportföljen har ett uppskattat fastighetsvärde om 8,5 Mdr kr. Därtill kommer produktion av vissa kommersiella ytor för handel, vård och omsorg samt garage och parkering. Sammanlagt fastighetsvärde blir då 9,6 Mdr kr med en beräknad BOA och LOA om cirka 252.000 kvm.
    

Avtalet baseras på byggnation av främst hyresrätter samtidigt som parterna har en gemensam intention att del av byggrätterna ska upplåtas som bostadsrätt eller äganderätt, i syfte att skapa socialt hållbara bostadsområden och stadsdelar.
    

Parterna har ingått avtal som fastställer ekonomiska, juridiska och byggnadstekniska villkor avseende projekten.
    

Samtliga bostadsprojekt kommer att uppföras med miljöcertifiering av klass guld eller silver. Bostadsprojekten är dessutom belägna i direkt anslutning till spårbunden eller annan allmän kommunikation, vilket har varit ett krav för detta ramavtal.
    

Transaktionen är strukturerad så att Heimstaden övertar ett fastighetsägande bolag vid byggstart av en enskild fastighet och ansvarar därefter för kapitalisering av bolaget. Magnolia åtar sig under ramavtalet att garantera ett maximalt pris på respektive projekt.
    

– Vi är mycket nöjda med det ramavtal vi nu tecknat med Magnolia. Vi tillför nu energieffektiva och attraktiva bostäder i storstadsregioner med stor bostadsbrist, säger Patrik Hall, vd Heimstaden.
    

Han fortsätter:
– Vi har även beslutat oss för att söka det förbättrade investeringsbidrag som började att gälla den 1 maj i år, i syfte att kunna erbjuda nyproducerade hyresrätter som kan efterfrågas av det stora flertalet. Normhyran kommer således av begränsas till 1.450 kr/kvm samt 1.550 kr/kvm i 2018-års nivå, beroende på storstadsregion.
    

Ramavtalet sträcker sig till och med den 31 december 2023 då det sista projektet beräknas vara levererat. Varje projekt kommer att finansieras genom eget kapital och bygglån allt eftersom de påbörjas. Heimstaden har en rättighet att kliva av enskilda projekt mot en engångsersättning till Magnolia.
    

Falkenborn har agerat legal rådgivare åt Heimstaden och Wigge & Partners åt Magnolia Bostad.