21 mars 2019
torsdag, 14 juni 2018 16:13

CBRE rådgivare i affärer om 250 Mkr

Skrivet av 
alt
CBRE har under våren biträtt säljarna av tre handelsfastigheter i södra Sverige.

 

CBRE har under våren biträtt säljarna av tre handelsfastigheter i södra Sverige. Det totala transaktionsvärdet uppgår till cirka 250 Mkr.

 

I två av fallen har danska kreditsällskap avyttrat sina innehav i handelsområdet Stenalyckan, Halmstad. Fastigheterna i fråga har beteckningarna Stenalyckan 1 och Stenalyckan 3. Bland hyresgästerna återfinns bland an nat Harald Nyborg, Rusta, Jula och Lager 157. Fastigheterna förvärvades av Aberdeen Standard Investments respektive Svenska Handelsfastigheter.

 

Den tredje affären avser fastigheten Löddeköpinge 23:14, belägen i anknytning till Center Syd i Kävlinge kommun. Bauhaus, Lager 157 och Max hamburgerrestauranger är exempel på hyresgäster. CBRE företrädde säljaren TH Real Estate. Köpare är Anowa Fastigheter.