19 mars 2019
onsdag, 13 juni 2018 09:56

Skanska säljer för 310 Mkr till Rikshem

Skrivet av 
alt
Rikshem utökar sitt bestånd i Ale kommun med en nyproducerad samhällsfastighet om totalt 7.300 kvm, fördelat på vårdboende och seniorbostäder. Skanska Sverige har utvecklat fastigheten, som består av två byggnader med 50 vårdboenden respektive 28 seniorbostäder.


Skanska har, med Cushman & Wakefield som rådgivare, sålt ett kombinerat äldreboende och hyresbostäder för seniorer i Älvängen, Ale kommun. Köpare är Rikshem och det underliggande fastighetsvärdet cirka 310 Mkr.
    

Projektet omfattar två separata byggnader: Ett äldreboende med ett 50-tal lägenheter på fyra våningar med verksamhetslokaler på de två översta våningar och en hyresbostadsenhet bestående av 28 lägenheter avsedda för personer som fyllt 65 år. Hyresgäst blir Ale kommun, som har tecknat ett 20-årigt avtal avseende vårdboendet respektive ett 10-årigt avtal för seniorbostäderna.
    

– Vi är glada över att Rikshem går in som långsiktig förvaltare och ägare av dessa byggnader. Kommunens val att hyra kombinationen av ett vårdboende intill seniorbostäder skapar förutsättningar för par att bo nära varandra även när det blir nödvändigt att flytta till ett boende med assistans, säger Karin Falck, projektchef Skanska Sverige.
    

Äldreboendet är miljöcertifierat enligt LEED Guld och avsikten är att söka miljöcertifiering även för seniorbostäderna enligt Miljöbyggnad Silver.
    

– Vi har sedan tidigare ett nära samarbete med Ale kommun som hyr våra befintliga samhällsfastigheter i kommunen. Den nya fastigheten kompletterar vårt befintliga bestånd väl, säger Christofer Bernebring, regionchef södra Sverige, Rikshem.
    

Sedan tidigare äger Rikshem sju fastigheter i Ale kommun med 264 lägenheter och en total uthyrningsbar area om cirka 22.000 kvm.