19 mars 2019
tisdag, 12 juni 2018 14:57

Nytt industriområde växer i Umeå

Skrivet av 
alt

De avtal som nu tecknas gäller tomter i etapp 1 (med husmodeller på bilden). Utanför höger bildkant är platsen för den planerade etapp 3, som är den absolut största. Skogsområdet mellan etapp 1/etapp 2 och etapp 3 blir kvar.

 

Umeå kommun har tecknat markanvisningsavtal med de fyra första företagen på ett nytt industriområde Östra Ersboda norr och öster om fängelset. Området är totalt 450.000 kvm och avtalen gäller inom den första etappen, som totalt omfattar omkring 130.000 kvm verksamhetsmark.

 

De fyra först aktörerna i området är Din bil Umeå, som planerar en verkstadsbyggnad för bilmekanik samt automatisk biltvätt –Texoferr fastigheter – industrifack (byggnad för flera företag, som ofta har var sin port); Kusbo Bygg och entreprenad – industrifack/hantverkslängor samt Gasum AB – biogasanläggning.

 

Markpriset inom området är 325 kr/kvm. Reservationen tidsbegränsas till tolv månader, och under den tiden ska exploatören ha fått ett godkänt bygglov och eventuellt andra tillstånd för verksamheten.