17 september 2019
torsdag, 07 juni 2018 12:42

HEBA investerar 449 Mkr i Täby Park

Skrivet av 
alt
HEBA investerar stort i den nya stadsdelen Täby Park.


HEBA Fastighets AB köper ett bostadsprojekt av Skanska Hyresbostäder omfattade 142 lägenheter, 140 kvm lokalyta och 61 garageplatser. Bostäderna uppförs i Täby Park invid Roslagsbanans station Galoppfältet. Totalt uppgår investeringen till 449 Mkr, varav 433 Mkr avser avtalet med Skanska.
    

Affären omfattar totalt 14.500 kvm BTA och genomförs som en bolagsaffär och HEBA tillträder aktierna och därmed indirekt fastigheten i samband med färdigställandet av projektet i december 2020.
    

– Med detta fastighetsförvärv ökar vi vårt fastighetsbestånd i Täby till sammantaget 194 lägenheter och två äldreboende, säger Patrik Emanuelsson, vd för HEBA.
     

HEBA kommer att lånefinansiera förvärvet och fördelningen mellan köpeskilling och lån kommer att fastställas i samband med tillträdet. Affären är villkorad godkänt bygglov.
    

Byggstart planeras ske under det fjärde kvartalet i år och inflyttning  i etapper under hösten 2020. HEBA kommer att ansvara för uthyrning och drift av fastigheten redan före tillträdet.
    

Vid det gamla galoppfältet i Täby planeras totalt för för 6.000 bostäder och cirka 5.000 arbetsplatser.