19 januari 2019
onsdag, 30 maj 2018 19:44

Öppet hus för fjortonde året i rad hos White

Skrivet av 
alt
Svante Hagman, Senior Business Advisor på NCC och Ulla Bergström, kontorschef för White Stockholm.

 

alt

I januari 2018 tog Alexandra Hagen över stafettpinnen som ny vd för White arkitekter, efter Monica von Schmalensee.

 

alt

Från vänster: Åsa Lehto, affärsutvecklare på Besqab, Brita Lindqvist, projektchef på Castellum och Ulla Bergström.

 

alt

Niklas Svensson är utvecklings- och marknadsansvarig på White för Stadsbyggnad.

 

alt

Många lyssnade till Ulla Bergströms tal.

 

alt

Ulla Bergström tillsammans med konstnär Gunilla Larsén, känd från offentliga uppdrag.

 

alt

På solterrrasen samlades alla för avsluta kvällen på sedvanligt sätt med mingel och mat.

 

Foto: Therése Särnbäck. Text: Stefan Fröjdendahl

 

Under onsdagen den 30 maj hade White arkitekter ett Öppet Hus för fjortonde året i rad. White har växt med över 900 medarbetare, varav kontoret i Stockholm har 300 medarbetare. I årets event deltog över 500 personer.

 

Nytt för i år var ett boksläpp för en stor och tjock bok om White. Efter flera års arbete med research, intervjuer och genomsökningar i arkiv – nu har en 688 sidor lång och 2,3 kg tung bok om Whites historia färdigställts. Boken summerar Whites arkitektur under åren 1951 – 2018 och är en berättelse om den samhällsutveckling företaget varit och fortfarande är en del av.

 

– Boken ska ses som en berättelse om Whites historia genom tiderna fram till nu, inte som en projektrevy. Vi som träffat några ur den första generationens White-medarbetare har velat föra deras berättelser vidare till dagens generation, säger Magnus Borglund, före detta vd och styrelseordförande på White arkitekter, författare och den som varit projektledare för boken.

 

På ett plan fanns i White fastighet en People Park för samtal och dialog. Och på solterrrasen samlades alla för avsluta kvällen på sedvanligt sätt med mingel och mat.

 

Under kvällen talade Niklas Svensson, utvecklings- och marknadsansvarig på White för Stadsbyggnad. Niklas Svensson menar att: Vi står alla inför samma utmaningar med klimatförändringar och minskade resurser. Att leda förändring är ett ansvar vi tar på allvar. Med passivhusprojekt, avancerad forskning inom träbyggande och digitala verktyg för att underlätta hållbar design. Genom att utmana oss själva och våra samarbetspartner driver vi utvecklingen framåt och skapar platser där människor mår bra. Både här, där och längre bort.

 

I januari 2018 tog Alexandra Hagen över stafettpinnen som ny vd för White efter Monica von Schmalensee, som i fortsättningen kommer att ha en rådgivande roll hos White och arbeta med egna externa uppdrag, bland annat för Londons borgmästare inom stadsutvecklingsfrågor.  Alexandra Hagen är arkitekt med lång erfarenhet inom företaget och är sedan sju år tillbaka chef för Whites kontor i Malmö. Hon har dessförinnan arbetat med utvecklingsfrågor inom företaget, bland annat som utlandschef för koncernen och med bolagets forsknings- och kunskapsnätverk.

 

Att bygga städer handlar inte bara om att bygga saker. White vill skapa livsmiljöer där människor är lyckliga, trygga, känner samhörighet och är del av en identitet. Inkluderande platser där alla tillåts vara olika. För att få en stadsplanering som bättre svarar mot människors olika förutsättningar och behov måste vi bli bättre på att integrera social hållbarhet i planeringens olika nivåer.


White har i skrift sammanfattat tolv insikter för en socialt hållbar planering. De tolv insikterna är:

1. Det finns inget universalmått för social hållbarhet. 2. Öka förståelsen! 3. Sätt konkreta mål! 4. Ta fram åtgärder. 5. Stärk samverkan för bättre resultat. 6. Bedöm konsekvenser av olika scenarier. 7. Mål är mer än fina ord. Följ upp!. 8. Låt invånarna hitta lösningar. 9. En plats används av fler än de som bor där. 10. Planeringsvärde och förtroendevärde. 11. Riv delaktighetstrappan. 12. Bygg kunskap.