19 januari 2019
torsdag, 24 maj 2018 15:35

Konkurs tvingar Oscar att ta tillbaka projekt

Skrivet av 
alt
Konkursen i Axxonen Properties tvingar Oscar Properties och dotterbolaget Allegro att ta tillbaka projektet Biografen Penthouses på Östermalm, omfattande cirka 40 bostäder.

 

 

Oscar Properties säger i ett pressmeddelande att Axxonen Properties AB, samt att ett av dotterbolagen har idag försatts i konkurs och därför har Oscar Properties börjat planera för att själva ta tillbaka och genomföra projektet. Oscar Properties sålde i oktober 2017 Biografen Penthouses, del av fastigheten Stockholm Ruddammen 29, till Axxonen Properties AB för 125,3 Mkr. Resultateffekten från försäljningen var cirka 50 Mkr. Biografen Penthouses är en planerad påbyggnad på Brf Biografen på Östermalm i Stockholm. Axxonen Properties AB omsatte år 2016 cirka 159 Mkr med ett resultat om –39,7 Mkr. Resultatet för 2017 har ännu inte publicerats.

 

Oscar Properites säger att: ”Som det ser ut idag måste vi anta att köpet av Biografen Penthouses inte kommer att genomföras som förväntat. Från Oscar Properties sida skulle det innebära att vi själva, eller i samarbete med en partner, tar över ansvaret som byggherre för projektet. Precis som tidigare kommer vårt helägda dotterbolag Allegro stå för totalentreprenaden. Målsättningen med en hög grad av design och en påbyggnad av högsta kvalitet kvarstår.”

 

Oscar Properties köpte Allegro Projekt i september 2016 av delägaren Johan Swedberg.

 

Projektet Biografen Penthouses, högt upp på Ruddammsbacken, nära KTH på Östermalm, omfattar 40 lägenheter med bostäder om 1 rum och kök till 5 rum och kök. Många av lägenheterna planeras med egna trädgårdar och separat ingång.

 

Det var under år 2014 som ett avtal slöts mellan BRF Biografen och Oscar Properties för förvärv av taket på Ruddammen 29, där Oscar Properties redan tidigare utvecklat bostäder, för att kunna skapa ytterligare våningar i fastigheten. Samtidigt avtalades om att Oscar Properties helägda dotterbolag Allegro om en totalentreprenad med Axxonen för att färdigställa samtliga bostäder i Biografen Penthouses.

 

Påbyggnationen av Ruddammen 29 har varit en given del i skapandet av Brf Biografen. Medlemsstyrelsen i Brf Biografen bekräftade försäljningen av byggrätten för påbyggnaden till Oscar Properties i oktober 2016.