21 mars 2019
tisdag, 22 maj 2018 10:28

Genesta köper stort av AFA

Skrivet av 
alt
Kvarteren Svea Artilleri 10 och Svea Artilleri 11 ligger längs med Lidingövägen på Ladugårdsgärdet i Stockholm.


Genesta har ingått ett avtal med AFA Fastigheter om att förvärva kontorsfastigheterna Svea Artilleri 10 & 11 om tillsammans 12.800 kvm. Någon köpeskilling har inte meddelats. Fastigheterna ligger på gångavstånd från CBD i Stockholm och strategiskt i anslutning till tunnelbanan och Norra länken. De största hyresgästerna är Universitetskanslersämbetet och Thoren Innovation School.
    

– Fastigheterna passar vår investeringsstrategi perfekt och är ett välkommet tillskott till vår portfölj av centralt belägna kontorsfastigheter i de nordiska huvudstäderna. Nu ska vi arbeta med att skapa kontorsytor som möter de krav hyresgäster har på moderna kontor. Detta är det tionde förvärvet Genesta Nordic Real Estate Fund II har gjort och vi kommer att fortsätta köpa fastigheter med stor utvecklingspotential i Norden, säger David Neil, vd Genesta.
    

– Vi har ägt fastigheterna under lång tid och lämnar nu över utvecklingen till Genesta, säger Anna Berfenstam, transaktionschef AFA Fastigheter.
    

Roschier var Genestas legala rådgivare under transaktionen.

 

Genestas fond, GNRE Fund I, som förvärvar har en strategi är att erbjuda institutionella investerare värdeskapande investeringar i kommersiella fastigheter i Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors och Oslo. Fonden investerar även i butiks- och logistikfastigheter i nordiska storstadsområden. GNRE Fund II har i dag 373 miljoner euro i kapital från tolv institutionella investerare.