21 mars 2019
måndag, 21 maj 2018 08:47

ALM Equity har sålt hälften av tre bostadsprojekt

Skrivet av 
alt
Totalt har Alm Equity sålt 50 procent av totalt 327 lägenheter i Barkarbystaden, Rinkeby och Rönninge.

 

ALM Equity har sålt 50 procent av tre bostadsprojekt – Barkarbystaden, Rinkeby och Rönninge – till Resona. Projekten omfattar totalt 327 lägenheter som kommer att förvaltas av ALM Equitys förvaltningsbolag, Svenska Nyttobostäder och dess nystartade systerbolag. Två av projekten, Kronan i Barkarbystaden och Torghuset i Rönninge Centrum har sitt ursprung i Småas byggrättsportfölj. Småa förvärvades av ALM Equity under 2017 och är nu en integrerad del av koncernen med samma marginalkrav och arbetsmodell som ALM Equity. Esplanaden på Rinkebyterrassen utgör ALM Equitys femte delprojekt i Rinkeby.

 

Resona, ägt av David Giertz, totalfinansierar den kommande byggnationen samt nedlagda utvecklingskostnader. Giertz sålde sin andel i telekombolaget DGC i juni 2017 till EQT, som köpte ut DGC från börsen för 2,4 Mdr kr.

 

ALM Equity blir hälftenägare i förvaltningsobjekten, dock har investerarna rätt till återbetalning av sina insatser innan full vinstdelning sker. Värdet på de färdiga fastigheterna som förvaltningsobjekt är beräknat till 670 Mkr. Försäljningen ger ingen initial resultateffekt. I takt med att fastigheterna produceras redovisas projektens resultat succesivt. Förväntad projektmarginal är i linje med ALMs historiska marginaler för bostadsrättsprojekt. Under förvaltningsfasen redovisas resultatet för ALM Equity successivt först då investerarna har återfått sitt kapital.

 

Försäljningen och kapitalanskaffningen gäller både utvecklingen av projekten och finansieringen av projekten i förvaltningsfas. I och med affären räknas dessa bostäder som sålda och kommer att byggstartas så snart som möjligt.

 

– Vår affärsmodell fungerar väl trots att bostadsrättsmarknaden är inne i en svacka. Att byggmarknaden nu svalnar av är positivt, eftersom det möjliggör byggstarter av bostäder för människor med vanliga inkomster på hyresmarknaden, företagsmarknaden och förhoppningsvis även bostadsrättsmarknaden. Vi ser fram emot att produktionsstarta dessa tre projekt och kommer fortsätta förse marknaden med bostäder, säger Joakim Alm, vd för ALM Equity AB.

 

Försäljningen av projektandelarna har hanterats av Nordisk Fastighetskredit, ALM Equitys dotterbolag som erbjuder tjänster inom affärsområdet finans.