20 mars 2019
torsdag, 17 maj 2018 12:21

Slättö säljer för 1,6 Mdr till Trenum och Lansa

Skrivet av 
alt
204 lägenheter i Slättös projekt Fullriggaren i Karlstad ingår i bolagets stora försäljning ur fonden Slättö IV. Just dessa lägenheter förvärvas av Lansa, ägt av ett antal länsbolag inom Länsföräkringar.


Slättö har avtalat om försäljning av fastigheter till ett underliggande värde om 1.592 Mkr. Fastigheterna ligger i dag i inom fonden Slättö IV och de säljs i två transaktioner till Trenum, ägt av Balder och Tredje AP-fonden respektive Lansa, ägt av ett antal länsbolag inom Länsförsäkringar. Pangea Property Partners och Wistrand har varit rådgivare i transaktionerna.
    

Portföljen utgörs av knappt 670 bostäder uppförda som hyresrätter. Fastigheterna är belägna i Täby, Lidingö, Västerås, Karlstad samt i Umeå. Tillträden sker löpande under innevarande år.
    

I ett samtal med Fastighetsaktien säger Claes Malmkvist, vd för Lansa, att deras del i affären omfattar 295 lägenheter, varav 204 i Karlstad och 91 i Umeå. Förvärven innebär att bolaget kompletterar sintt innehav på dessa orter.
    

Totalt sett äger Lansa för närvarande cirka 1.000 lägenheter och inom kort kommer bolaget att starta sitt första bostadsprojekt i egen regi.
    

– Slättö har varit värdeskapande i processen att utveckla och förädla projekten och vi är mycket nöjda med affärerna. Vi fördjupar den redan etablerade relationen med Lansa och utvecklar en ny relation med Trenum, säger Henrik Nordlöf, vice vd i Slättö.
    

Slättös fjärde fond omfattade före försäljningarna sammantaget knappt 1.600 lägenheter varav ett antal redan är inflyttade och resterande är under slutskedet av sitt färdigställande. Merparten av portföljen utgörs av hyresrätter, ett fåtal projekt har upplåtits till bostadsrättsföreningar. Man har närvaro i flera kommuner runt Stockholm samt i Västerås, Örebro, Karlstad och Umeå.