21 mars 2019
onsdag, 16 maj 2018 17:26

Skandia och Framtiden planerar bytesaffär

Skrivet av 
alt
Skandia Fastigheter har ett intresse av att genomföra en bytesaffär med Bostads AB Poseidon för att säkerställa rådigheten till centrumutvecklingen av Frölunda Torg. Frölunda Torg, ägt av Skandia Fastigheter och omfattande 56.000 kvm med 200 butiker, ligger endast 15 minuter från centrala Göteborg. Köpcentrumet invigdes i september 1966 och det var Skanska som färdigställde projektet. Arkitekter var White och Klemming & Thelaus. Frölunda torg var vid invigningen år 1966 Sveriges största köpcentrum.

 

Styrelsen för kommunägda Förvaltnings AB Framtiden i Göteborg har godkänt ett inriktningsbeslut för Stadsutveckling vid Frölunda Torg och vid Backaplan på Hisingen. Beslutet avser att utreda en eventuell bytesaffär mellan Bostads AB Poseidon och Skandia Fastigheter gällande fastigheter och byggrätter vid Marconigatan vid Frölunda Torg och byggrätter vid Backaplan. Detta som ett led i att värna hyresrätten samt bidra till utvecklingen i två strategiskt viktiga områden i Göteborg.

 

Frölunda Torg pekas i stadens utbyggnadsplanering ut som ett kraftsamlingsområde, där handel och service ska utvecklas och tät bebyggelse tillföras. Skandia Fastigheter har ett intresse av att genomföra en bytesaffär med Bostads AB Poseidon för att säkerställa rådigheten till centrumutvecklingen av Frölunda Torg.

 

Skandia Fastigheter har i sin tur byggrätter för bostäder med inslag av handel vid Backaplan samt byggrätter för bostäder i anslutning till Frölunda Torg. Genom en bytesaffär skulle Framtidenkoncernen få möjlighet att utöka nyproduktionsbasen i intressanta utvecklingsområden.

 

– Även Backaplan anses vara ett prioriterat utbyggnadsområde. Framtidenkoncernen ser det som angeläget att i ett tidigt skede delta i Backaplans utveckling och tillföra allmännyttiga hyresrätter i området, säger Martin Blixt, tf koncernchef och vd Förvaltnings AB Framtiden.

 

Han tillägger:
– Framtidenkoncernen är tillsammans med Skandia Fastigheter två aktörer som inom sina respektive uppdrag med stor genomförandekraft kan vara med att påverka och bidra till Göteborgs stadsutveckling. Genom att tillsammans driva detaljplaner och genom att involvera varandra i respektive parts uppdrag, uppstår möjligheter till ett hållbart genomförande.

 

Närmast kommer Poseidon att inleda en dialog med hyresgäster i berörda fastigheter på Marconigatan.