23 augusti 2019
onsdag, 16 maj 2018 10:48

IN3PRENÖR bygger för SISAB i Midsommarkransen

Skrivet av 
alt
IN3PRENÖR och SISAB planerar en ny grundskola i Midsommarkransen, Stockholm. Bild: Tengbom


IN3PRENÖR har fått i uppdrag av SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB) att i kv. Brandstegen bygga en ny grundskola för cirka 1.000 elever i stadsdelen Midsommarkransen. I uppdraget ingår nybyggnad av skola om cirka 11.200 kvm och ombyggnad om 1.500 kvm av den intilliggande gamla brandstationen, vagnhallen, som blir en del av den nya skolan.
    

Projektet utförs i samverkan med SISAB där IN3PRENÖR är delaktig tidigt i projektet. Båda parter är under projekteringsskedet med och bidrar med sina erfarenheter och kompetenser för att gemensamt åstadkomma en bättre helhetslösning än vid en traditionell entreprenad.
    

Den nyproducerade delen av skolbyggnaden ska miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver.


Brandstationens byggnader är kulturklassade, vilket kräver att utvändig renovering och vissa invändiga arbeten utförs i samråd med byggnadsantikvarie. Byggstart för projektet är första kvartalet 2019 och hela skolan beräknas stå klart för inflyttning sommaren 2021.