31 maj 2020
måndag, 14 maj 2018 17:03

Klövern ska bygga 90 meter bostadstorn i Kista

Skrivet av 
alt
Klöverns planerade höghus för 520 nya bostäder i Kista. Bild: Dreem Arkitekter och ÅWL

 

Dreem Arkitekter ritar tillsammans med ÅWL ett 90 meter högt bostadshus och en profilbyggnad för Klövern i Kista. Detaljplanen omfattar byggnation av cirka 520 nya lägenheter, en förskola och en ny stadspark vid korsningen Kistavägen och Grönlandsgatan i Kista.

 

Bostadshuset planeras i kvarteret Myvatten på hörnet mellan Torshamnsgatan och Kistavägen. Projektets vilja är att skapa en mänsklig skala i dess direkta omgivning och samtidigt vara ett igenkännligt landmärke i regionen. Spänningen mellan den lokala och den urbana skalan uttrycks tydligt i gestaltningen av tornet, utan att kompromissa bort byggnadens sammanhållning som helhet.

 

Profilbyggnadens tomt är placerad bredvid Isafjords nya park längs med Dalviksgatan. Från ett urbant perspektiv fungerar byggnaden som en bakgrund mot parken och hjälper till att definiera gaturummet längs med Dalviksgatan.