21 mars 2019
fredag, 11 maj 2018 14:27

Eurocommercial ökade resultatet till 908 Mkr

Skrivet av 
alt
Eurocommercial köpte nyligen Woluwe shopping center i Bryssel. I förvärvet ingår en uthyrbar yta om 23.000 kvm, 1.953 p-platser samt omgivande mark, vilket ger Eurocommercial möjligheter att renovera befintliga ytor och att utvidga köpcentrumet med cirka 10.000 kvm.

 

Ökade hyresintäkter och minskade finansieringskostnader gjorde att Eurocommercial Properties ökade sitt direktinvesteringsresultat med 9,3 procent till 88,5 MEUR (cirka 908 Mkr) under niomånadersperioden fram till den 31 mars. Resultatet per ägarandel steg med 7,7 procent till 1,81 euro (18,56 kr).

 

Med god hjälp av förvärven av Valbo köpcentrum mellan Gävle och Sandviken och köpcentrumet Woluwe i Bryssel samt färdigställda projekt och utbyggnationer av Hallarna i Halmstad, I Gigli i Florens, Grand A i franska Amiens steg intäkterna med 5,5 procent till 128,7 MEUR (1.311 Mkr). I jämförbart bestånd ökade intäkterna med 2,9 procent, medan detaljhandelsförsäljningen i Eurocommercials köpcentrum steg med 1,5 procent.

 

I april, efter periodens utgång, slutförde Eurocommercial försäljningen av fyra italienska köpcentrum vilket inbringade 367 MEUR (3.764 Mkr). Därmed har genomfört en stor del av sitt rotationsprogram inom vilket portföljen förnyas.

 

– Ytterligare försäljningar planeras i alla länder i syfte att säkerställa att förvärv och utbyggnationer av Woluwe, Valbo och andra köpcentrum inte kräver en väsentlig ökning av upplåningen, säger vd Jeremy Lewis.

 

Enligt balansräkningen ökade portföljens värde till 3.769 MEUR (3.451 den 30/6 2017). Det justerade substansvärdet beräknades till 45.05 euri per ägarande, jämfört med 44,87 vid årsskiftet. LE