16 januari 2019
fredag, 11 maj 2018 12:17

200 nya bostäder i Dalby, Lund

Skrivet av 
alt
Ett bilfritt stråk genom fastigheten "Vattenrännan". Illustration: Möller Arkitekter

 

200 nya bostäder i ett trivsamt och tryggt område kan bli möjliga att bygga i Dalby, Lund, för Lunds Kommuns Fastighets AB, LKF.

 

Det är två nya områden som nu ska planeras för bostäder och därmed bidrar till en lite tätare bebyggelse i Dalby. Det ena ligger i hörnan där Veberödsvägen och Pinnmöllevägen möts och där är det idag industribyggnader. Den andra fastigheten är obebyggd och ligger en bit norrut längs med Pinnmöllevägen.

 

– De nya bostadsområde som vi nu planerar i Dalby kommer att lyfta området kring Pinmöllevägen i östra Dalby och göra det ännu mer trivsamt och attraktivt. Dalby får 200 nya hyresrätter som det finns stort behov av i Dalby, säger Björn Abelson (S) ordförande i Byggnadsnämnden i Lund

 

När stadsbyggnadskontoret nu kommer att ta fram förslag på detaljplaner för det båda områdena utgår man från skisser som den sökande, LKF AB, har tagit fram tillsammans med Möller Arkitekter. Tanken för det södra området är att skapa ett område med torg, stråk och gårdar där man rör sig mellan halvoffentliga platser och privata ytor. Husen kommer att ha mellan två och fem våningar. Ett centralt gångstråk planeras som kommer att vara bilfritt och binda samman områdets tre kvarter. Bilar parkeras i utkanten av området, men det ska vara möjligt att köra fram till bostäderna för i- och urlastning.

 

Lite längre upp längst med Pinnmöllevägen blir det ett mindre område med drygt 30 bostäder i fyra olika hus. Husen samlas runt en gemensam gård och det föreslås även odlingslotter och ett gemensamt bostadshus. I väster kommer husen att vara två våningar för att möta den befintliga bebyggelsen, som högst i området blir det 3,5 våningar.

 

– Dalby har ett unikt läge mellan Skånska slätten och skogen och med bra förbindelser både till Lund och Malmö. Det är viktigt för LKF att bidra till ortens utveckling och förnyelse, säger LKF:s vd Håkan Ekelund.