16 januari 2019
fredag, 11 maj 2018 12:00

Familjebostäder bygger 160 bostäder i Västertorp

Skrivet av 
alt
Visionsbild av de södra husen, sett från sydväst. Bild: Nyréns

 

alt

Planen är en del av Västberga 1:1 och ligger intill kvarteret Pucken i stadsdelarna Västertorp och Fruängen.

 

Familjebostäder har tidigare fått en markanvisning för 160 bostäder längs Västertopsvägen. Nu är det ett samråd om detaljplanen i kv Pucken enligt projektet Stockholmshusen.

 

Stockholmshusen är ett resultat av ett nära samarbete mellan Stockholms stads förvaltningar och bostadsföretag: Familjebostäder, Stockholmshem och Svenska bostäder. Målet är att uppnå 3.500 – 5.000 byggstartade hyresbostäder fram till 2020. Genom att förenkla processen där det går och tänka nytt där det behövs går det att skapa fler hyresrätter i Stockholm. Staden har därför samlat sina förvaltningar och bostadsföretag för att ta fram Stockholmshusen som ska vara hållbara, välritade och välbyggda hyresrätter som kan byggas snabbt, effektivt och till lägre byggkostnader.

 

Sammanlagt ska Familjebostäder bygga elva nya bostadshus i tre längor. Husen planeras bli fyra och fem våningar höga. Två längor med fyra respektive fem sammanbyggda lamellhus uppförs i planområdets södra del. Byggnaderna är fyra och fem våningar höga mot den nya gatan i söder och en våning högre mot den lägre belägna gården. I planområdets norra del uppförs två sammanbyggda lamellhus om fyra våningar intill Västertorpsvägen.

 

En ny gata anläggs från Västertorpsvägen till det nya kvarteret. Gatan mynnar i en vändplan och en nerfart till ett gemensamt garage. Den nya vägen kopplas även samman med en redan befintlig gångbro över till Fruängen. Som en konsekvens av de nya husen närmast Södertäljevägen måste cykelvägen som går där idag dras om och placeras närmare Södertäljevägen E4/E20. Ett skogsområde med påtagligt naturvärde sparas i öster och kan fortsätta vara ett viktigt strövområde.

 

Västertorp byggdes som en grannskapsenhet under slutet av 1940-talet. De nya husens utseende, höjd och placering har anpassats till den omgivande kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen genom färg, form och kvartersstruktur.