20 mars 2019
fredag, 27 april 2018 18:39

Oscar gjorde förlust om 85 Mkr

Skrivet av 
alt
Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties.

 

Det är tuffa tider för Oscar Properties. Under Q1 sålde bolaget endast 12 bostäder (102). Det är särskilt bekymmersamt när bolaget har 1.114 bostäder (1.047) i pågående produktion.

 

Nettoomsättningen minskade till 400,1 Mkr (748,4), vilket ledde till att periodens resultat efter skatt rasade till –84,9 Mkr (344,2).

 

De väsentligaste händelserna under första kvartalet var att Oscar Properties bildade ett joint venture med Starwood Capital för utveckling av Primus 1 på Lilla Essingen. Det gemensamma bolaget ägs till 30 procent av Oscar Properties och till 70 procent av Starwood Capital. Fastigheten tillträddes den 21 mars.


Totalt 273.741 preferensaktier av serie B i Oscar Properties anmäldes under perioden för inlösen, motsvarande en sammanlagd inlösenlikvid om 136,9 Mkr.

 

Efter periodens slut såldes Norra Tornens dyraste lägenhet, Innovationen Penthouse, för 66 Mkr.

 

I balansen minskade tillgångarna till 4.476 Mkr (5.155), varav projektfastigheter utgjorde 1.204 Mkr (1.122), samtidigt som det egna kapitalet sjönk till 1.467 Mkr (1.649). Det innebar att soliditeten blev 33 procent (32).

 

Men trots det dåliga resultatet och den svaga försäljningen ger Oscar Engelbert inte upp. I rapporten säger han:

– Slutsatsen av detta är att våra priser fortfarande är marknadsmässiga, och försäljningarna stärker min tro på att det finns en fortsatt stark underliggande efterfrågan. År 2018 kommer vi att hantera fler inflyttningar än någonsin tidigare. Dessa följer plan och ger slutköpeskillingar på 6,6 Mdr kr. På kort sikt är vår viktigaste uppgift att se till att dessa inflyttningar blir bra och att vi får många nöjda kunder. Vår största utmaning under året är försäljningen, så att vi i nästa steg kan komma igång att bygga nya bostäder.

 

I en kommentar kan sägas att det är spännande och se om Oscar Properties förmår öka antalet sålda bostäder under 2018. Nu tycks marknaden inte tro på det eftersom aktiekursen sjönk med 4 procent till 25,30 kr som senast betalt. Hittills i år har aktien i Oscar fallit med nära 30 procent. SF