20 mars 2019
onsdag, 25 april 2018 13:29

Västberga förtätas

Skrivet av 
alt
Det nya planförslaget för Västberga medger en tät bebyggelse och en hög exploatering.

 

alt

Fastigheterna som berörs i det nya detaljplanen är Lönelistan 1, Lönelistan 2, Timpenningen 2 samt det före detta spårområdet på Västberga 1:1.

 

Om ett år räknar Stadsbyggnadsnämnden att en detaljplan tas för Västberga. Syftet med planen är att förtäta fastigheterna och utveckla områdets användning för främst verksamheter och kontor. Planområdet och stadsdelen ska även fortsättningsvis användas för verksamheter och möjliggöra nya arbetstillfällen i söderort.

 

Detaljplanen föreslår ändringar som gör det möjligt att utveckla området för livsmedelshantering, logistik, kontor, parkering och i viss mån även restaurangverksamhet. Fastigheterna som berörs är Lönelistan 1, Lönelistan 2, Timpenningen 2 samt det före detta spårområdet på Västberga 1:1. Planförslaget medger tät bebyggelse och en hög exploatering. Det ses som positivt att det skapas nya arbetstillfällen i söderort och att Västbergaområdet utvecklas.

 

Detaljplanen har en flexibel utformning som möjliggör flera olika sätt att nyttja fastigheterna. Stadsbyggnadskontoret har för närvarande dialog med FastPartner via Deamatris Förvaltning AB samt med flera andra aktörer som vill etablera sig inom planområdet. Samtliga intressenter vill nyttja området för en blandning av verksamheter och kontorsverksamhet. För att göra det möjligt är planens utformning flexibel och styr endast de detaljer som anses viktiga för att säkerställa en fungerande utveckling av området. 

 

Preliminär tidplan

Samråd om detaljplanen: våren 2018. Granskning av detaljplanen: hösten 2018. Detaljplanen antas av stadsbyggnadsnämnden: våren 2019