20 mars 2019
onsdag, 25 april 2018 10:43

Arehult blir ny vd för Hemfosa

Skrivet av 
alt

                                                                                                                               
Styrelsen för Hemfosa Fastigheter har beslutat utse Caroline Arehult (bilden t v) till bolagets nya vd. Arehult är idag vd för Skanska Fastigheter Stockholm och har gedigen erfarenhet från ledande positioner inom fastighetssektorn. Hemfosas nuvarande vd Jens Engwall (bilden t h) blir istället vd för Nyfosa AB – det dotterbolag i Hemfosa som planeras delas ut och noteras före årets slut. Vd-skiftet kommer att ske under hösten.
    

– Hemfosa står inför en spännande framtid med pågående process att förbereda en delning av verksamheten i två noterade bolag. Med den förändring vi idag offentliggör får vi det bästa av två världar. Jens Engwall utses till vd i det nybildade dotterbolaget Nyfosa, och bidrar där med sin unika kompetens av opportunistiska fastighetstransaktioner. Han kvarstår även som styrelseledamot i Hemfosa. Vi är samtidigt mycket glada över att rekrytera Caroline Arehult som ny vd i Hemfosa. Hennes kompetens, erfarenhet och ledaregenskaper kommer att bli en stark motor till Hemfosas fortsatta utveckling som specialist på samhällsfastigheter, säger Bengt Kjell, styrelseordförande Hemfosa.
    

– Jag är väldigt stolt över den resa vi tillsammans genomfört på Hemfosa. Jag är övertygad om att Caroline Arehult kommer förvalta och utveckla både verksamhet och företagskultur på Hemfosa på ett utomordentligt sätt. Jag känner samtidigt ett stort engagemang för att leda Nyfosa som ett nytt snabbfotat transaktionsintensivt fastighetsbolag, säger Jens Engwall.
    

– Jag har haft en fantastisk tid på Skanska med många spännande roller under mina snart 20 år i bolaget, men nu är det dags för mig att gå vidare. I Hemfosa ser jag en fantastisk möjlighet att få ta över efter det fina jobb som Jens Engwall gjort, och bygga vidare på det. Mitt intryck av Hemfosa är att företagskulturen är präglad av entreprenörskap och ett stort eget ansvar, väldigt lik den kultur jag själv kommer ifrån och trivs i, säger Caroline Arehult.