16 januari 2019
måndag, 23 april 2018 17:22

Beslut om 190 små lägenheter i Gamla Uppsala

Skrivet av 
alt
Fasad mot Gamla Uppsalagatan. Illustration: Andreas Martin-Löf arkitekter

 

Uppsala kommun har fattat beslut om en detaljplan för att bygga 190 lägenheter i Gamla Uppsala i området mellan Iduns väg och Gamla Uppsalagatan.

 

Planen ska göra det möjligt att bygga nya bostäder i Gamla Uppsala. I första hand små lägenheter i hus mellan tre och sex våningar. I bottenvåningarna blir det plats för centrumverksamhet ut mot områdets gator. Gamla Uppsalavägen föreslås bli stadsgata med trädalléer och gång- och cykelbana på båda sidor om körbanan. Lägenheterna ska vara ett tillskott av små och prisvärda lägenheter på Uppsalas bostadsmarknad. I bottenvåningarna på husen planeras för butiker och annan samhällsservice. I nordöst planeras ett kafé i markplan i direkt anknytning till ett torg.

 

– Uppsala behöver flera lägenheter som folk med vanlig plånbok har råd med. Gamla Uppsala är fantastiskt med sin tillgång till natur, kulturhistoriskt viktiga platser och idrottsanläggningar. Det känns bra att göra det möjligt för flera att bo i området, säger Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden.