16 januari 2019
måndag, 23 april 2018 14:33

Bostadsförsäljningen störtdyker i Danmark

Skrivet av 
alt
I Köpenhamns nya kanalstad Kærholmen, kostar en ägarlägenhet om 229 kvm, cirka 13 miljoner danska kronor, 18,1 Mkr. Dessa lägenheter är nu svårsålda.

 

I Danmark har försäljningen av bostäder fallit med 10 procent under det senaste året, vilket nya siffror från Boligsiden.dk visar. I synnerhet på marknaden för ägarlägenheter är avmattningen stor med en försäljningsminskning på nästan 20 procent. Det beror främst på det faktum att det är svårt att sälja stora bostadsrätter i Köpenhamn och Århus.

Nya vindar har blåst på den danska bostadsmarknaden under de senaste åren – både när det gäller stigande huspriser och till en explosiv försäljning. Helt nya siffror för det första kvartalet 2018 från Boligsiden.dk visar nu en minskning av den totala bostadsförsäljningen med 1,7 procent jämfört med föregående år. Men om vi ser på försäljningen i mars 2018 enskilt, har den gått ned med 10,2 procent hittills i år.

Den främsta orsaken till den stora nedgången är en ovanligt stort minskning i försäljningen av ägarlägenheter. Under första kvartalet såldes 4.617 ägarlägenheter mot 5.202 i samma period föregående år. Detta motsvarar en minskning med 11,2 procent, skriver Byens Ejendom.

Försäljningssiffrorna för mars månad, visar dock på en ännu större nedgång, eftersom det är en minskning med 19,2 procent från mars 2017 till mars i år. Dessutom är det skillnad i den totala köpeskillingen för ägarlägenheter med en minskning om totalt 1,1 miljarder danska kronor (1,53 Mdr kr) under 2 månader.

– De höga priserna, särskilt för bostadsrätter i Köpenhamn har nått en nivå som förhindrar majoriteten att köpa en bostad i huvudstaden. Och om köpare har råd är de mer återhållsamma än tidigare, eftersom många frågar sig om priserna har nått ett tak, säger Birgit Daetz, ekonom på Boligsiden.dk.

 

Den minskade försäljningen av bostadsrätter i Köpenhamn och Århus kontrolleras inte bara av priser utan också av en politisk önskan om att förhindra utvecklingen av en prisbubbla. Det hanteras bland annat av stramare låneregler som från och med den 1 januari 2018 begränsar hushållens upplåning med tak för skulder som är mer än 4 gånger hushållsinkomsten och som överstiger 60 procent av bostadens värde.

– Kort sagt betyder det att det har blivit svårare att ta ut återbetalningsfria lån om du inte redan har en stark ekonomi, och det innebär naturligtvis en gräns att köpa dyrt för många människor. Därför ser vi detta som en minskning i försäljningen av de större bostadsrätterna på mer än 95 kvm i Köpenhamn och Århus, säger Birgit Daetz.

 

Bostadsförsäljning första kvartalet 2018


Total bostadsförsälning

Period

2017

2018

Förändring

Januari

5.071

5.441

7,3 procent

Februari

5.672

5.708

0,6 procent

Mars

6.951

6.240

-10,2 procent

1:a kvartalet

17.694

17.389

-1,7 procent


Ägarlägenheter

Period

2017

2018

Förändring

Januari

1.560

1.517

-2,8 procent

Februari

1.719

1.546

-10,1 procent

Mars

1.923

1.554

-19,2 procent

1:a kvartalet

5.202

4.617

-11,2 procent