16 januari 2019
fredag, 20 april 2018 16:05

Atrium Ljungberg: Vinst om 618 Mkr

Skrivet av 
alt
Annica Ånäs, vd för Atrium Ljungberg.

 

Atrium Ljungbergs vinst efter skatt under årets första tre månader blev 618 Mkr (622), motsvarande 4,64 kr/aktie (4,67). I resultatet ingick orealiserade värdeförändringar av förvaltningsfastigheter med 499 Mkr (444) till följd av sänkta avkastningskrav och ökade hyresnivåer, medan orealiserade värdeförändringar derivat uppgick till –2 Mkr (35).

 

Nettoomsättningen ökade till 656 Mkr (591), varav hyresintäkter steg till 601 Mkr (567). I jämförbart bestånd ökade hyrorna med 3,9 procent. Uthyrningsgraden inklusive projektfastigheter var oförändrat till 94 procent.

 

I delårsrapporten framhåller vd Annica Ånäs ett viktigt hyresavtal om dryga 5.100 kvm i Glashuset vid Slussen. Hyresgästen är Conventum – ett co-working-koncept i premiumsegmentet.

 

– Konceptet är starkt och jag ser etableringen som ett kvitto på Slussenområdets attraktivitet, säger hon.

 

Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen steg med 6,4 procent till 409 Mkr (384) och förklarades av nyuthyrningar, omförhandlingar, lägre fastighetskostnader samt effekten av förvärvade fastigheter. Överskottsgraden var oförändrad 68 procent (68) och resultatet före värdeförändringar ökade till 309 Mkr (274).

 

Periodens investeringar i egna fastigheter ökade till 364 Mkr (351) och bidrog till att fastighetsportföljens värde inklusive exploateringsfastigheter ökade till 41,7 Mdr kr (40,8). Atrium Ljungberg hade vid periodens slut tio pågående byggprojekt med en kvarstående investering om 2,3 Mdr kr.

 

Efter en försäljning amorterades bolagets räntebärande skulder med 774 Mkr ned till 17.473 Mkr och finansierades till en snittränta om oförändrat 1,7 procent. Det egna kapitalet ökade till 18.844 Mkr (18.223), motsvarande en stärkt soliditet till 44,0 procent (42,6) och det långsiktiga substansvärdet steg till 178,44 kr (172,59) per aktie.

 

Inför helåret bedömer Atrium Ljungberg att bolagets resultat före värdeförändringar blir 1.200 Mkr (2017: 1.180 Mkr). LE