20 mars 2019
onsdag, 18 april 2018 13:27

Nordika och Partners Group i stort joint venture

Skrivet av 
alt
Jonas Grandér, vd för Nordika.


Nordika säljer en portfölj av fastigheter i Sverige och Finland för totalt 1,25 Mdr kr. Nordika kommer att fortsätta förvalta fastigheterna inom ramen för samarbetet och medarbetarna i Nordika går in med nytt kapital och ägande tillsammans med Partners Group. I affären har CBRE varit Nordikas rådgivare medan Pangea har bistått Partners Group.
    

Portföljen omfattar sju innehav med i huvudsak långa hyresavtal och en total uthyrbar area om cirka 80.000 kvm. Cirka hälften av hyresgästerna i de svenska fastigheterna är kommunalt finansierade och i portföljen ingår även cirka 15.000 kvm byggrätter i framförallt Stockholm.
    

– Det är enormt glädjande att se hur vi genom en högst aktiv förvaltning kunnat utveckla våra fastigheter till långsiktigt hållbara fastigheter fulla av liv och rörelse och med ett kraftigt ökat värde som följd. Vi har förvaltat våra ägares kapital på ett ansvarsfullt sätt som har givit dem en mycket bra avkastning som ligger i absolut topp i branschen, säger Jonas Grandér, grundare av och vd för Nordika.
    

– Portföljen är stabiliserad och ger god löpande avkastning framåt med långa avtal i botten samtidigt som det finns mer uppsida kvar. Att få in Partners Group som ny ägare ser vi som en kvalitetsstämpel på ett väl utfört arbete. Ett samarbete med en långsiktig partner såsom Partners Group är positivt för Nordika då vår kapitalbas breddas utanför Norden vilket skapar en stabilare verksamhet. Vi ser fram emot det framtida samarbetet och utveckla beståndet ytterligare, säger Gabriel Cronstedt, grundare Nordika.
    

– Vi är sedan en längre tid aktiva investerare i den nordiska marknaden och ser därför mycket fram emot det nya partnerskapet med Nordika. Transaktionen ger våra investerare ytterligare exponering mot en attraktiv marknad och innebär att vi nu investerat över 1 miljard euor i regionen. Portföljen uppvisar starka fundamenta som passar väl in i vår strategi och erbjuder en attraktiv riskjusterad avkastning, säger Stefan Lempen, Co-head European Real Estate, Partners Group.