20 mars 2019
onsdag, 18 april 2018 10:41

Hemfosa presenterar Nyfosa med styrelse

Skrivet av 

alt

Nybildade Nyfosas styrelse kommer att bestå av Bengt Kjell (ordf), Jens Engwall, Marie Bucht Toresäter, Lisa Dominguez Flodin, Johan Ericsson, Per Lindblad och Kristina Sawjani.


Styrelsen i Hemfosa Fastigheter har beslutat att utse styrelse för det nybildade dotterbolag som består av Hemfosas portfölj av kommersiella fastigheter och som utvärderas att delas ut. Det nya dotterbolaget får namnet Nyfosa – ett namn som tydliggör rötterna i Hemfosa och dess företagskultur – och styrelsen består av Bengt Kjell, Jens Engwall, Marie Bucht Toresäter, Lisa Dominguez Flodin, Johan Ericsson, Per Lindblad och Kristina Sawjani. Avsikten är att Nyfosas styrelse tillträder den 7 maj.
    

Processen med en fördjupad analys av möjligheterna och formerna för en uppdelning av Hemfosa-koncernen i två noterade bolag med syfte att skapa större aktieägarvärde fortgår. Under årets första kvartal har arbete pågått med att forma ett dotterbolag bestående av Hemfosas övriga fastigheter. Vid beslut om en delning förväntas utdelning och notering ske under det andra halvåret.     
    

Hemfosas ordförande Bengt Kjell blir även ordförande i Nyfosa medan Hemfosas vd och ledamot Jens Engwall även blir ledamot i Nyfosa.
    

Övriga ledamöter Marie Bucht Toresäter arbetar idag som vd för Novi Real Estate, Lisa Dominguez Flodin, som vd för Cibus Nordic Real Estate och CFO på Grön Bostad AB, Johan Ericsson, vd för Klockarbäcken Property Investment AB och vd för Logistea AB (tidigare olika ledande positioner på Catella, bland annat som vd och koncernchef), Per Lindblad, vd för Landshypotek Bank och Kristina Sawjani, Senior Investment Manager på Folksam Fastigheter.
    

Hemfosas 329 samhällsfastigheter värderades den 31 mars till 30.043 Mkr, vilket motsvarade cirka 67 procent av bolagets totala fastighetsvärde. Fastigheterna omfattade lokaler för skolor, kontor för myndigheter och kommuner, rättsväsende samt vård- och omsorgsverksamheter och ger enligt intjäningsförmågan den 31 mar hyresintäkter om 2.205 Mkr och ett driftnetto om 1.673 Mkr.
    

Hemfosas övriga fastighetsbestånd utgjordes per den 31 mars av 150 kommersiella fastigheter med kontor, logistik- och lagerlokaler samt en mindre del andra fastigheter såsom handelsfastigheter. Fastighetsvärdet för dessa uppgick vid kvartalets utgång till 14.894 Mkr och fastigheterna hade hyresintäkter om 1.183 Mkr och ett driftnetto om 820 Mkr.