21 mars 2019
måndag, 16 april 2018 16:11

Stendörren köper i Eskilstuna och Enköping

Skrivet av 
alt
Stendörren blir hyresvärd till Granlund Tools i Eskilstuna och till Dollarstore i Enköping.

 

Stendörren Fastigheter har ingått avtal med Granlund Tools AB om förvärv av fastigheten Eskilstuna Vakten 15. Förvärvet skedde med tillträde per idag via bolagsförvärv och den preliminära köpeskillingen för aktierna uppgick till 31 Mkr kronor baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 41 Mkr. Årshyresvärdet uppgår till 3,8 Mkr. Fastigheten är bebyggd med 6.500 kvm och är fullt uthyrd till Granlund Tools AB på ett 10-årigt hyresavtal.

 

– Vi är glada att kunna köpa en välskött och centralt belägen industrifastighet i Eskilstuna med en etablerad hyresgäst. Detta är ett kompletteringsförvärv till vår övriga fastighetsportfölj i Eskilstuna och fastigheten är strategiskt belägen utmed Kungsgatan och hyresgästen har bedrivit verksamhet här sedan 1960-talet, säger Johan Bråkenhielm, transaktionschef på Stendörren.

 

Stendörren har även avtalat med det av Exter Fastigheter och Cavig Fastigheter gemensamt ägda bolaget Romfast Holding 2 AB om förvärv av fastigheten Enköping Romberga 23:52. Detta bolagsförvärv har en preliminär köpeskillingen för aktierna om till 6,9 Mkr baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 32,5 Mkr. Årshyresvärdet uppgår till 2,9 Mkr.

 

På fastigheten planeras drygt 3.000 kvm volymhandel fullt uthyry till Ahlberg-Dollarstore AB på ett 10-årigt hyresavtal. Tillträde beräknas ske när byggnaden är inflyttad under oktober.

 

– Vi är glada att kunna köpa en nyproducerad fastighet i ett mycket attraktivt läge i Enköping där vi sedan tidigare äger flertalet fastigheter. Hyresgästen Dollarstore har vi sedan tidigare ett etablerat samarbete med varför vi tycker det är extra roligt att återigen få bli deras hyresvärd, säger Fredrik Brodin, vd för Stendörren.