19 mars 2019
måndag, 16 april 2018 11:32

Magnus Jacobson, ny CFO på Kungsleden

Skrivet av 
alt

                                                                                                                                          

Kungsleden har anställt Magnus Jacobson (bilden) som CFO. Han har mer än 30 års erfarenhet i ledande befattningar inom ekonomi-/finansområdet och han har tidigare varit CFO på Norrporten och dessförinnan CFO på Hufvudstaden.

 

– Magnus har en gedigen erfarenhet av ekonomistyrning, finansiering och IR-frågor i fastighetsbranschen, han har en lång erfarenhet som ledare och ett stort fastighetskunnande. Magnus blir medlem i Kungsledens företagsledning och ska tillföra ett ekonomiskt och finansiellt perspektiv på hela vår affär. Magnus ska tillsammans med mig och ledningen aktivt medverka till bolagets utveckling och måluppfyllelse på kort och lång sikt och med maximalt värdeskapande för våra aktieägare som mål, säger Biljana Pehrsson, vd för Kungsleden.

 

Magnus Jacobson är född 1958 och är civilekonom. Tjänsten tillträds 1 juni 2018. Kungsledens nuvarande CFO, Anders Kvist, har som meddelades den 22 februari 2018, valt att lämna bolaget på egen begäran och han kvarstår som vice vd och CFO till den 13 juli 2018.