19 mars 2019
måndag, 16 april 2018 11:30

Erik Johansson, ny CFO på Lansa

Skrivet av 
alt

                                                                                                          
Lansa Fastigheter fortsätter att expandera med nya bostadsprojekt och fler medarbetare. Nyligen rekryterades Erik Johansson (bilden) till CFO. Johannson har en bakgrund som revisor, men han även haft uppdrag för Newsec med ansvar för Alectas fastighetsbestånd. Senast var han CFO på teknikbolaget Aareon som är specialiserade på systemlösningar för fastighetsbranschen.
    

– Vi är inne i en spännande fas i utvecklingen av Lansa och har en bra position på marknaden med en stark ägarkonstellation bestående av utvalda bolag inom Länsförsäkringsgruppen, säger Erik Johansson.
    

Lansa har i stort sett bara nyproducerade hyresrättslägenheter i sitt bestånd. Vakansgraden ligger på cirka 2 procent, vilket får anses vara en bra indikation på lägenheternas attraktivitet. Under förra året gjorde Lansa en nyemission och utökade antalet bolag inom Länsförsäkringsgruppen till sex delägare.
    

Lansa har genomfört lyckosamma investeringar och ser på möjligheten att ta in mer kapital under året för ytterligare förvärv.
    

– I första hand är vi intresserades av tilläggsförvärv på de orter där vi nu är etablerade. Men vi kan också tänka oss att gå in i bostadsprojekt på nya orter så länge det stämmer med vår affärsidé. Det vill säga orter som har ett växande näringsliv och helst en etablerad högskola eller universitet. Helsingborg och Jönköping och Växjö är exempel på städer vi är intresserade av, säger Erik Johansson.