19 mars 2019
fredag, 13 april 2018 15:50

Britta Blaxhult till Stockholms Byggnadsförening

Skrivet av 
alt

                                                                                                                                

Föreningen Stockholms Byggnadsförening vars syfte är att ”befrämja byggnadskonsten och öka sinnet för densamma" fick vid årsmötet två nya styrelsemedlemmar, däribland Britta Blaxhult (bilden) från Einar Mattsson.

 

Hon är utbildad civilingenjör från KTH och har jobbat med byggfrågor i nästan 30 år. Idag är Britta Blaxhult mark- och projektförvärvschef på Einar Mattsson Projekt AB.

 

─ Efter 20 år som medlem är det är en ära att få förtroendet att få bli en del av denna betydelsefulla samling kunniga byggnadsintresserade och vara med och utveckla föreningens arbete, säger Britta Blaxhult.

 

Britta Blaxhult har tidigare bland annat arbetat på NCC, Stockholms stad och Veidekke Bostad. Nu är Britta mark- och projektförvärvschef på Einar Mattsson Projekt AB.

 

─ Jag ser fram emot att få lyfta de utmaningar branschen står inför med social hållbarhet i stadsbyggnad och behovet av samarbete mellan det offentliga och marknaden för att skapa nya bostäder, arbetsplatser och infrastruktur för den växande befolkningen, avslutar Britta Blaxhult.

 

Följande personer lämnar Stockholms Byggnadsförening: Peter Santesson, Staffan Grundmark,
Madeleine Sjöstedt och Ted Lindqvist. Valkommittén föreslår följande personer som styrelsemedlemmar: omval av Madeleine Sjöstedt, Ted Lindqvist och Anna Denell. Nyval: Britta Blaxhult och Kristina Peters.