21 mars 2019
fredag, 13 april 2018 13:40

Kommuninvest ger ut gröna obligationer om 20 Mdr

Skrivet av 
alt
Bostadsområdet Aspö Ekologi i Skövde finansieras med gröna lån från Kommuninvest. Husens energiförbrukning är mindre än hälften av byggkraven

 

De cirka 150 gröna investeringsprojekt som finansieras av Kommuninvests gröna obligationer bidrar till att minska eller undvika närmare 515.000 ton i årliga koldioxidutsläpp, vilket motsvarar utsläppen från cirka 350.000 bilar med en körsträcka om 1.200 mil per år. Detta framgår av det kommunala låneinstitutets andra effektrapportering för gröna obligationer (Kommuninvest Green Bonds Impact Report).

 

Kommuninvest har byggt upp en låneportfölj om 146 berättigade gröna investeringsprojekt i 80 svenska städer och regioner med en totalt beviljad volym om 26,6 Mdr kr och utbetalningar på totalt 19,9 Mdr kr per den 31 december 2017. Bland de projekt som finansierats ingår det nya operationscentrumet på centralsjukhuset i Karlstad, Ängens avloppsreningsverk i Lidköping, bostadsområdet Aspö Ekologi i Skövde samt Wisbygymnasiets nya lokaler på Gotland.

 

Tomas Werngren, vd för Kommuninvest, menar att effektrapporteringen är en central del i ett låneprogram för grön finansiering.

 

Han säger:
– Möjligheten för institutionella placerare och andra intressenter att få information om finansierade projekt och de förväntade miljövinsterna är helt nödvändig för att slutinvesteraren, exempelvis en fondsparare, i sin tur ska kunna få relevant information om sitt sparande. Detta är viktigt i en tid när allt större vikt läggs vid fondsparandets och pensionsförvaltningens klimatpåverkan.