21 mars 2019
fredag, 13 april 2018 13:34

Victoria Parks styrelse nobbar Starwoods bud

Skrivet av 
alt
Bo Forsén, styrelseordförande i Victoria Park.

 

Styrelsen för Victoria Park rekommenderar aktieägarna i bolaget att inte acceptera det bud Starwood lade på bolaget den 1 april. Rekommendationen gäller stamaktierna av serie A och B, medan budet på preferensaktierna anses vara skäligt. Uttalande görs i enlighet med punkt II.19 i Takeover-regler för Nasdaq Stockholm och Nordic Growth Market NGM. Som grund till uttalandet har styrelsen inhämtat ett värderingsutlåtande (fairness opinion) från Handelsbanken Capital Markets.

 

Det var den 1 april som Starwood Capital Group genom HomeStar InvestCo AB, lade ett kontanterbjudande till aktieägarna i Victoria Park. Budet låg på 34,40 kr kontant för varje A- respektive B-aktie och 315,00 kr för varje preferensaktie i Victoria Park. Det totala budvärdet beräknades till cirka 8.680 Mkr.

 

I styrelsens utvärdering har inte ledamöterna Greg Dingizian och Isabelle Wikner deltagit, eftersom de sedan tidigare oåterkalleligen åtagit sig att acceptera budet.

 

Victoria Parks fastighetsbestånd uppgår till 1,062 miljoner kvm, fördelat på 13.500 lägenheter, med ett marknadsvärde om 15,4 Mkr kr.