19 mars 2019
torsdag, 12 april 2018 12:01

Fabege säljer för 215 Mkr i Vasastan

Skrivet av 
alt
Fastigheten Resedan 3, det gamla Posthuset, vid Vasaparken.


Fabege har sålt fastigheten Resedan 3 i Vasastan, Stockholm, till Probitas. Försäljningen sker i bolag med ett underliggande fastighetsvärde om 215 Mkr.
    

– Resedan var en solitär i vårt bestånd och Probitas som redan äger en fastighet i kvarteret var en naturlig köpare, säger Klaus Hansen Vikström, vice vd och affärsutvecklingschef på Fabege.
    

I jämförelse med värderingen per årsskiftet ger affären ett resultat om 39 Mkr före skatt och 65 Mkr efter skatt. Resultatet kommer att redovisas som en orealiserad värdeförändring i första kvartalet 2018.
    

Fastigheten med adress Dalagatan 13, Odengatan 76, mitt emot Vasaparken, är bebyggd med ett kombinerat bostads- och kontorshus om cirka 3.480 kvm från 1929. Största hyresgäst är PostNord. I övrigt finns åtta bostadslägenheter.