21 mars 2019
onsdag, 11 april 2018 10:36

Skanska i nya uppdrag för 1,2 Mdr kr

Skrivet av 
alt
Skanska bygger lokaler om 14.000 kvm på Duke University campus i North Carolina.

alt
Uppdraget i Tampa, Florida, omfattar 37.000 kvm.


Skanska har tecknat avtal med Duke University om att bygga nya utbildningslokaler för ingenjörsstudenter på Duke University campus i Durham, North Carolina, USA. Kontraktet är värt cirka 690 Mkr. Dessutom har bolaget avtalat om att bygga Morsani College of Medicine and Heart Institute på University of South Florida campus i Tampa, Florida. Detta kontrakt är värt cirka 510 Mkr och beställare är University of South Florida Board of Trustees
    

Kontraktet i North Carolina gäller en skolbyggnad om 14.000 kvm som kommer att rymma beräknings- och våtlaboratorier. Projektet påbörjades i februari och förväntas vara färdigställt i november 2020.
    

Uppdraget i Florida gäller konstruktionen av skolbyggnad på cirka 37.000 kvm med auditorium och klassrum, klinikområden och laboratorier. Arbeten påbörjades i augusti 2017 och projektet förväntas vara färdigställt under hösten/vintern 2019.