21 mars 2019
onsdag, 11 april 2018 10:34

CREDI: Fortsatt förbättrad kreditmarknad

Skrivet av 
alt
Martin Malhotra, projektledare, och Arvid Lindqvist, analyschef på Catella.


I aprilupplagan av Catellas kreditbarometer CREDI ökar huvudindex från 50,3 till 50,5, vilket är det andra kvartalet i följd där huvudindex når över 50,0.
    

– Årets första CREDI-enkät indikerar en fortsatt förbättrad kreditmarknad. Sänkta kreditmarginaler och en ökad tillgång till skuldfinansiering är viktiga anledningar till det förbättrade kreditklimatet, säger Martin Malhotra, projektledare på Catella.
    

– Vi ser ett stort intresse för kontorsfastigheter i centrala lägen i storstäderna, framför allt i Stockholm, medan det blir allt svårare att sälja fastigheter i sekundära lägen. Framöver förväntar vi oss ett växande gap i direktavkastningskraven mellan fastigheter i A-, B- och C-lägen, tillägger Arvid Lindqvist, analyschef på Catella.
    

Catella ser vidare ett fortsatt stort intresse för obligationer bland fastighetsbolagen. Ifjol ökade volymen utestående obligationer hos fastighetsbolagen på Stockholmsbörsens huvudlista med 80 procent, från 51 Mdr kr till 91 Mdr kr.
    

– I våras såg vi även den första nyemissionen av fastighetsrelaterade preferensaktier på Stockholmsbörsens huvudlista sedan maj 2016. Det var NP3 som emitterade preferensaktier till ett värde om cirka 288 Mkr, avslutar Martin Malhotra.