21 mars 2019
onsdag, 28 mars 2018 14:52

Veidekke köper fyra fastigheter i Järla

Skrivet av 
alt
Nacka kommun har inlett en planprocess för Birkavägen i Sickla. Nuvarande bebyggelse i Birkaområdet har kulturhistoriska värden. En del av marken vid Birkavägen är kommunal och kommer att markanvisas för flerbostadshus.

 

alt

Den streckade linjen visar Birkaområdets avgränsning. Områden med heldragen linje ingår inte.

 

Veidekke Bostad tecknar avtal om förvärv av fyra privatägda fastigheter genom bolag i stadsdelen Järla, som är en strategisk del av Nackas framtida expansion. Planarbetet inleds omgående och Veidekkes del omfattar cirka hundratalet lägenheter i direkt anslutning till tunnelbanans utbyggnad.

 

De aktuella fastigheterna ligger inom Birkaområdet, ett nytt, tätt och blandat område som skapas på västra Sicklaön.

 

– Vi ser affären som ett strategiskt förvärv längs med tunnelbanans utbyggnad i en för oss prioriterad kommun. Vi ser fram emot det kommande planarbetet tillsammans med Nacka kommun och de övriga byggaktörerna, säger Mårten Othérus, Regionchef för Veidekke Bostad i Mälardalen.

 

På övergripande nivå ska det möjliggöras för en blandad stadsdel med bostäder och service i en kollektivtrafiknära miljö i Birkaområdet.

 

I samband med utbyggnaden av tunnelbanans blå linje, som förlängs från Kungsträdgården till centrala Nacka, planeras nya gator och en förbindelse för gående och cykeltrafikanter mellan Järlahöjden och Järla tunnelbanestation. De av Veidekke förvärvade fastigheterna ligger i direkt anslutning till den planerande tunnelbanan.

 

Byggstart planeras till 2021 och planarbetet sker i samarbete med arkitektfirman CF Möller.