21 mars 2019
fredag, 23 mars 2018 15:11

Sveafastigheter vann tävling om bostäder i Tyresö

Skrivet av 
alt
De 150 bostäderna kan byggas i Wättinge, nära Tyresö centrum med direkt kontakt med kommunens viktigaste grönstråk.

 

Sveafastigheter Utveckling har vunnit markanvisningstävlingen för den första etappen av Wättingeområdet, Tyresö kommuns nästa stora utvecklingsområde. Det vinnande förslaget, som planeras i anslutning till Tyresö centrum intill Farmarstigen, öster om Granängsringen, innehåller totalt sju byggnader med varierande karaktär och omfattar cirka 150 lägenheter med framförallt bostadsrätter. Totalt lämnade fyra intressenter in bidrag till tävlingen och av dessa föll valet till slut på Sveafastigheter Utvecklings förslag.

 

– Ställer du höga krav så får du bra projekt som är hållbara över tiden. Det var fyra riktigt bra projekt som tävlade men det här stack ut lite extra och är väldigt genomarbetat på alla punkter, säger Anna Gustafsson, projektledare för Wättinge på Tyresö kommun.

 

Tyresö kommun lyfter även fram vikten av att Sveafastigheter Utvecklings förslag främjar den sociala hållbarheten i området, inte minst genom etableringen av ett nytt torg invid de sju fastigheterna.

 

– Läget är fantastiskt och ligger i anslutning till Tyresö centrum med direkt kontakt med kommunens viktigaste grönstråk. Området kommer också att innehålla förskolor, plats för äldreboende och olika kommunala verksamheter som tillsammans bidrar till den sociala hållbarheten som ska bli områdets signum, säger Sara Kopparberg, stadsbyggnadschef i Tyresö kommun.

 

– Vi tror på att skapa möjligheter för folk att mötas och det har vi tagit fasta på. I den fysiska strukturen finns det en öppenhet som gör att man kan ta sig genom området; det finns en transparens som bjuder in människor som bor i angränsande områden, säger Rahel Belatchew, vd för Sveafastigheter Utveckling.

 

Materialvalen är ljusa och naturnära och ska samspela med naturen i omgivningen. Hörnen i kvarteret har också fått en karaktäristisk volym med något lutande fasader i plåt. Däremellan är fasaderna putsade. Huset med soltrappan uppe på taket blir klätt i trä. Området ska också innehålla en cykelverkstad i anslutning till ett cykelrum. Detta ska möjliggöra för aktiviteter och bli en naturlig mötesplats.

 

De förslag om bostäder som inte vann tävlingen om Wättinge var: JM och HMXW arkitekter, HSB och Varg arkitekter samt Wästbygg och ZIN arkitektur.