21 mars 2019
fredag, 23 mars 2018 12:51

Martin Arkad avgår som vd för Järntorget

Skrivet av 
alt
Efter 13 år i Järntorget, varav 7 år som vd, lämnar nu Martin Arkad bolaget, med omedelbar verkan efter oenighet med styrelsen.

 

Styrelsen Järntorget Byggintressenter AB och Martin Arkad har kommit överens om att han lämnar sin post som vd, efter sju år i rollen. Anders Hellberg, CFO, har sedan tidigare av styrelsen utsetts till ställföreträdande vd och tillträder därmed den rollen med omedelbar verkan.

 

Järntorgetkoncernen är inne i en förändringsprocess med förtydligad strategi för en allt starkare position som långsiktig och stabil stadsdelsbyggare i Storstockholm och Uppsala.

 

– Martin har bidragit med en betydande insats för Järntorgets utveckling till det bolag vi är idag. När vi nu går in i nästa fas vill jag från hela styrelsen framföra vår uppskattning till Martin för hans engagemang och kompetens som bidragit till den stabila grund vi nu bygger vidare på, säger Kjell Jansson, styrelseordförande för Järntorget Byggintressenter AB.

 

– Målet att utveckla koncernen Järntorget till en betydande aktör på våra marknader Storstockholm och Uppsala har uppnåtts. Det är med stolthet jag blickar tillbaka på 13 spännande år och en tid av god lönsamhet och fin gemenskap med kompetenta kollegor, säger Martin Arkad.

 

Processen att rekrytera ny ordinarie vd för Järntorget Byggintressenter AB pågår nu.

 

I en kommentar kan sägas att koncernen Järntorget har många osålda bostadsrätter i regionen Stockholm. SF