21 mars 2019
måndag, 19 mars 2018 13:38

WSP blir generalkonsult för Väsby Entré

Skrivet av 
alt
Totalt finns det planer för Väsby Entré för den västra sidan av järnvägen med cirka 850 bostäder och på den östra sidan med ytterligare cirka 150 bostäder. Förutom bostäder finns planer för cirka 30.000 kvm lokaler för verksamheter, vilket kan innefatta butiker, hotell och kontor. Det höga tornet ritades år 2012 av arkitekten Zaha Hadid som avled i mars 2016.

 

WSP har i hård konkurrens vunnit ett nytt omfattande generalkonsultuppdrag inom stadsutveckling, den nya stadsdelen Väsby Entré i Upplands Väsby. Det är det andra komplexa generalkonsultuppdraget WSP har fått på kort tid. Väsby Entré ligger längs med järnvägen i det expansiva stråket mellan Stockholm och Uppsala. Behovet av fler bostäder och väl fungerande infrastruktur är stor.

 

– Det här ett stort och mycket spännande stadsutvecklingsprojekt som ligger i linje med WSPs strategi att kunna erbjuda våra kunder helhetsåtagande. Vårt arbetssätt inom stadsutveckling där vi som företag kompletterar kommuner och arbetar tillsammans med beställaren har visat sig vare en metod som fungerar väl för alla parter, säger Magnus Meyer, vd för WSP.

 

Väsby Entré planeras att bli en ny stadsdel med bostäder, kommersiella lokaler och en modern och attraktiv station som är anpassad till en ökad mängd pendlare. I detta ingår två gestaltningsmässigt nyskapande broar över järnvägen. Stadsdelen ska knyta ihop den östra och västra delen av Väsby och bli en mötesplats för såväl väsbybor som regionala och internationella besökare.

 

– Vi ser fram emot ett spännande samarbete med WSP, säger Anne-Sophie Arbegard projektchef för Väsby Entré på Upplands Väsby kommun.

 

WSP kommer att hantera uppdragen från sitt kontor i Uppsala där företaget sedan många år arbetar med ett flertal omfattande stadsutvecklingsprojekt.

 

År 2016 gick Upplands Väsby kommun ut med ett markanvisningserbjudande för Väsby Entré som totalt 50 byggherrar svarade på. Nu har kommunen valt ut 15 aktörer att gå vidare i förhandlingarna under våren 2018, men ytterligare byggherrar kan tillkomma under förhandlingsprocessen. Därefter fattas beslut om vilka aktörer som får markanvisningar.

 

Totalt finns det planer på att den västra sidan av järnvägen för cirka 850 bostäder och på den östra sidan ytterligare cirka 150 bostäder. Förutom bostäder finns planer för cirka 30.000 kvm lokaler för verksamheter, vilket kan innefatta butiker, hotell och kontor.

 

En bussterminal föreslås mellan spårområdet och Industrivägen med bostäder eller verksamheter ovanpå terminalbyggnaden.

 

Följande byggherrar gick vidare till nästa steg i processen om markanvisningar i Väsby Entré: AB Väsbyhem, Byggnadsfirman Viktor Hanson AB, Fastighets AB Balder, HSB Bostad, JM AB, Järntorget Bostad, MTR Nordic AB, Nantong Construction Company, Riksbyggen ekonomisk förening, Rikshem AB, Skanska Sverige, Serneke, Småa AB, Veidekke Bostad och Wallenstam AB.