20 mars 2019
måndag, 19 mars 2018 11:42

Castellum investerar 307 Mkr vid Torsgatan

Skrivet av 
alt
Castellum skapar moderna arbetsplatser i fastigheten Sabbatsberg 24 vid Torsgatan i centrala Stockholm


Nu inleder Castellum första ombyggnadsetappen av fastigheten Sabbatsberg 24, Stockholm Vattens tidigare huvudkontor från tidigt 1900-tal. Det handlar om 9.000 kvm kontor med beräknat färdigställande under tredje kvartalet 2019. Projektet påbörjas utan kund, men med god beredskap för anpassning under projektets gång. Investeringen beräknas uppgå till 307 Mkr och fullt uthyrd bedöms de årliga hyresintäkterna bli 40 Mkr.
    

– Det är stor efterfrågan på kontorslokaler i centrala Stockholm. I och med ombyggnationen breddar vi vårt utbud och kommer att kunna erbjuda unika kontorslösningar i ett extremt attraktivt läge nära centralstationen, säger Henrik Saxborn, koncernchef Castellum.
    

Den välkända fastigheten Sabbatsberg 24, ritad av Ferdinand Boberg, omfattar totalt 11.500 kvm och ligger vid Torsgatan. Den uppfördes 1906 som administrationsbyggnad för Stockholms Gasverk och fram till 2016 rymde den Stockholm Vattens huvudkontor. Castellum tillträdde fastigheten i maj 2017, med avsikt att förädla och utveckla byggnaden för att skapa ett levande blandkvarter med moderna arbets- och mötesplatser i ett mycket attraktivt läge.
    

Ombyggnationen en del av Torsgatans pågående utveckling mellan Norra Bantorget och S:t Eriksplan. Fastigheten ska i möjligaste mån öppnas mot gatan och kopplingen till innergårdarna stärkas, samtidigt som byggnadens unika historik och ursprungliga gestaltning i jugendstil bevaras.
    

Castellum äger sedan tidigare flera grannfastigheter och planerar att på sikt, tillsammans med Stockholms stad och övriga fastighetsägare i området, utveckla och skapa ett koncept för hela Torsgatan.