24 augusti 2019
fredag, 16 mars 2018 19:11

Svenska Bostäder bygger på Lilla Essingen

Skrivet av 
alt
Detaljplanen för kv. Primus på Lilla Essingen förväntas vinna laga kraft efter beslut i kommunfullmäktige under kvartal 2 i år 2018.

 

På Stockholms kommunfullmäktige nu på måndag den 19 mars behandlas ett inriktningsbeslut om Svenska Bostäders nyproduktion av bostäder i kv. Primus på Lilla Essingen. Svenska Bostäder fick under år 2007 en markanvisning för fastigheten Primus, Lilla Essingen. Fastigheten är bebyggd med kontorshus som rivs för att ge plats åt bostadsbyggande. Projektet omfattar ett hus med cirka 120 lägenheter och en parkeringen med 45 platser i närliggande bostadskvarter.

Detaljplanen beräknas vinna laga kraft efter beslut i kommunfullmäktige under kvartal 2 2018. Genomförandebeslut förväntas kunna fattas kvartal 1 2019. Givet denna tidplan kan inflyttning ske i de färdiga bostäderna under år 2022.

Total projektkostnad är beräknad till 375 Mkr, inklusive moms. Direktavkastningen är i nivå med liknande investeringar i närområdet. Då lönsamheten anses vara låg krävs en god kostnadskontroll i projektet och ett kontinuerligt arbete för att bygga på ett kostnadseffektivt sätt.

Projektet togs fram under 2008 då energimålen inte var desamma som idag. Det är viktigt att AB Svenska Bostäder ser över projektet för att komma ner till det nu gällande målet om 55 kWh/kvm.

Projektet är att definiera som stort projekt, överstigande 300 Mkr enligt kommunfullmäktiges investeringsregler.

 

Svenska Bostäder säger att husets placering skärmar av bullret från Essingeleden så att tysta miljöer och rum skapas i alla lägenheter. Lägenheterna, i storlekar 1 rum och kök till 4 rum och kök, får hög standard. Lägenheterna blir genomgående eller enkelsidiga mot nordväst och de flesta får sjöutsikt. Alla lägenheter får balkong.

 

Planen för Primus möjliggör totalt cirka 600 nya bostäder, varav cirka 210 bostäder på stadens mark och 390 bostäder på privat mark. Cirka 120 bostäder, som planeras på stadens mark, planeras som hyresrätter.