19 februari 2020
torsdag, 15 mars 2018 17:07

Ljungberg och Wågström, nya ledamöter i Eastnine

Skrivet av 
alt

 

Valberedningen i noterade Eastnine har beslutat att föreslå Johan Ljungberg (bilden t v) och Peter Wågström (bilden t h) för inval som nya styrelseledamöter vid bolagets årsstämma den 24 april 2018. Vidare föreslås sittande ledamot Liselotte Hjorth som ny styrelseordförande.

 

Förslaget innebär att styrelsen kommer att utgöras av fem ledamöter, bestående av – tillsammans med de nya kandidaterna Johan Ljungberg och Peter Wågström – Peter Elam Håkansson, Liselotte Hjorth och Nadya Wells. Nuvarande ledamöter Göran Bronner och ordförande Lars O Grönstedt har avböjt omval.

– När Eastnine nu påbörjat implementeringen av sin fastighetsstrategi i Baltikum, är vi mycket glada att Johan Ljungberg och Peter Wågström har accepterat att nomineras, då båda har gedigen erfarenhet från fastighetssektorn, av olika perspektiv. Under Lars O Grönstedts ordförandeskap har bolaget genomgått en förvandling från att ha varit ett externt förvaltat bolag till ett självständigt fastighetsbolag med konkurrenskraftig kostnadsbas, positivt kassaflöde och tydlig utdelnings- och återköpspolicy. Bolaget går nu in i en ny fas, med fokus på implementering av strategin att investera i baltiska fastigheter. Det är därför logiskt att Lars O Grönstedt nu väljer att avgå, säger Magnus Lekander, styrelseordförande i Eastnine.

 

Johan Ljungberg har en mångårig bakgrund inom fastigheter, riskkapital och tech start-ups. Han är numera vd och styrelseledamot i Tagehus Holding och arbetande styrelseordförande i Atrium Ljungberg, där han varit ledamot sedan 2009. Han är även ordförande i bostadsutvecklaren Credentia AB.

 

Peter Wågström har mångårig erfarenhet från bygg och fastigheter, senast som vd och koncernchef på NCC, och han har tidigare varit affärsområdeschef för NCC Property Development och NCC Housing. Wågström har även haft flera positioner inom Drott (nu Fabege) som fastighetschef och dotterbolags-vd, och roller inom uthyrning, fastighetsvärdering och förvaltning på Skanska.

 

Eastnine ägde vid årsskiftet 2017/2018 anläggningstillgångar om 227,7 MEUR med fyra fastighetsinnehav, huvudsakligen i Riga i Lettland och Vilnius i Littauen.