20 mars 2019
onsdag, 14 mars 2018 13:14

Bygghemma noteras

Skrivet av 
alt
Stor aktieägare i Bygghemma är vd Mikael Olander.

 

E-handlaren Bygghemma kommer att noteras den 27 mars. Det slutgiltiga priset per aktie i erbjudandet förväntas fastställas inom intervallet 45 – 50 kr, motsvarande ett totalt marknadsvärde efter genomförandet av erbjudandet om 4.850–5.350 Mkr.

 

Bolaget kommer att ta in cirka 350 Mkr före kostnader kopplade till emissionen, samtidigt som den befintliga ägaren riskkapitalbolaget FSN Capital Shareholders planerar att sälja befintliga aktier för minst 1,1 Mdr kr.

 

Nordstjernan sålde 88 procent av aktierna i Bygghemma till FSN Capital Shareholders i oktober 2016. FSN äger bland annat Kjell & Company.

 

Två investerare har åtagit sig att förvärva aktier för upp till 250 Mkr. De två är Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) och Sven Hagströmers investeringsbolag Creades. Stor aktieägare i Bygghemma är vd Mikael Olander.

 

Enligt prospektet växte under åren 2015-2017 nettoomsättningen med 44 procent, och den justerade EBITA-marginalen ökade från 2,5 procent 2015 till 5,0 procent 2017. Under 2017 redovisade Bygghemma Group en nettoomsättning på 4,0 Mdr kr och en justerad EBITA om 197,0 Mkr, vilket motsvarar en justerad EBITA-marginal på 5,0 procent. Nettoomsättningen proforma för 2017, vilken inkluderar förvärv genomförda under 2017, uppgick till 4,4 Mkr .

 

Den totala nordiska marknaden för hemförbättringsprodukter, vilket innefattar DIY (Do-It-Yourself) och heminredning, värderades enligt prospektet till cirka 230 Mdr kr under 2016.

 

Carnegie är Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner (“Sole Global Coordinator”). SEB och Berenberg är Joint Bookrunners (tillsammans med Sole Global Coordinator, “Managers”). White & Case är legal rådgivare till bolaget och huvudägarna avseende finansiering, och Linklaters är legal rådgivare till SEB.