21 mars 2019
tisdag, 13 mars 2018 14:17

CushWake: Fortsatt fler nettoköpare i Norden

Skrivet av 
alt
Håvard Bjorå, Head of Research, Nordics, Cushman & Wakefield.

 

Av Cushman & Wakefields rapport Nordic Investor Confidence Index Q1 2018 som släpps idag på fastighetsmässan MIPIM i Cannes, framgår att det finns fortsatt intresse för kommersiella fastigheter i Norden under de närmaste tre till sex månaderna.

 

Av totalt 170 tillfrågade investerare säger sig 63 procent vara nettoköpare, medan 27 procent vill hålla kvar sin nuvarande exponering och endast 9 procent uppger att de är nettosäljare. Samtidigt framgår att det finns geografiska skillnader, bland annat är det något färre nettoköpare (49 procent) i Sverige än i de övriga nordiska länderna.

 

Generellt visar undersökningen på ett fortsatt starkt köptryck. Det finns dock också en bred enighet om att yielden har bottnat ur. För handelsfastigheter finns till och med en växande minoritet med förväntningar på stigande yielder i Finland, Norge och Sverige.

 

Det är istället en ökad efterfrågan på lokaler från hyresgäster, speciellt på kontorssidan, som ska skapa värdetillväxt i framtiden. Efterfrågan på kontor förväntas stiga i Danmark, Norge och Finland, medan tre av fyra tror att kontorshyresmarknaden i Sverige förblir oförändrad. Ingen av de tillfrågade investerarna tror på en fallande kontorshyresmarknad. 

 

Däremot är det en stor diskrepans i synen på handelslokaler i regionen. Både i Sverige och Norge finns en snabbt stigande andel; 52 procent respektive 18 procent, som förväntar sig en svagare efterfrågan på handelslokaler. I Danmark är det däremot nästan ingen som förväntar sig något fall i efterfrågan på lokaler för handel.

 

Industri eller kanske framför allt logistik fortsätter att intressera. Av investerarna förväntar sig 60 procent att yielderna i Danmark och Finland fortsätter nedåt. Generellt i Norden tror 66 procent av investerarna i regionen på ett ökat intresse från hyresgäster inom detta segment.

 

I allmänhet kan Cushman & Wakefield möjligtvis skönja en större optimism för de egna bestånden, vilket skulle kunna leda till ett gap i prisförväntningarna, vilket i sin tur kan resultera i minskad likviditet på marknaden.